PRIMIP

PRIMIP

 
22000 SREMSKA MITROVICA
PAROBRODSKA 37

PREDUZEĆE ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU I USLUGE DOO

(022) 623-386
TELEFON
(022) 626-933
TELEFON
(022) 662-249
STOVARIŠTE
(022) 623-686
TELEFAKS

E-mail:

PIB:
100793459
Matični broj:
08186979
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: