RM RIBOKOMPLEKS

 
26216 UZDIN
ŠUMSKA BB

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PRERADU I PROMET RIBE DOO

(013) 673-099
TELEFON/TELEFAKS
(013) 673-457
TELEFON


PIB:
102854051
Matični broj:
08786992
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: