RUDNIK OLOVA I CINKA SUVA RUDA

 
36353 RUDNICA
RUDNICA BB

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO U SASTAVU KONCERNA FARMAKOM MB ŠABAC

(036) 472-503
TELEFON
(036) 472-504
FLOTACIJA RUDNICA
(036) 472-486
RUDNIK KNJIŽEVAK


PIB:
101273957
Matični broj:
17288849
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: