RUTEL

 
11040 BEOGRAD
MILENKA VESNIĆA 4

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I USLUGE DOO

(011) 3240-386
TELEFON
(011) 3247-635
TELEFAKS

E-mail:

PIB:
100183404
Matični broj:
17196006
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: