TABAK

 
18000 NIŠ
KRALJEVIĆA MARKA 23

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PRPIZVODNJU I OBRADU DUVANA

(018) 4262-058
TELEFON
(018) 4265-459
GENERALNI DIREKTOR
(018) 4265-459
TELEFAKS


PIB:
100663468
Matični broj:
07185979
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: