TREZOR VOLGA

 
11000 BEOGRAD
BOKELJSKA 7

PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE DOO
DISTRIBUCIJA SREDSTAVA VATROGASNE, SPASILAČKE I PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE, SREDSTAVA ZAŠTITE NA RADU I LIČNA ZAŠTITNA OPREMA, SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I EKOLOŠKU ZAŠTITU

(011) 4059-007
TELEFON
(011) 3808-469
DIREKCIJA
(011) 3809-055
PRODAJA
(011) 4059-008
TELEFON/TELEFAKS
(011) 2446-970
TELEFON/TELEFAKS

E-mail:
Sajt:

PIB:
100023031
Matični broj:
07790937
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: