TRI JELE

 
36340 KONAREVO
KONAREVO 397-B

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DOO
PREDUZEĆE ZA PRERADU DRVETA

(036) 822-109
TELEFON
(036) 822-285
TELEFAKS
063 612-690
MOBILNI TELEFON


PIB:
101069257
Matični broj:
07639490
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: