UČA & CO

 
11329 VRANOVO
SAVE KOVAČEVIĆA 22

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PRERADU I PRODAJU KOMPOSTA, POKRIVKE I PEČURAKA DOO

(026) 731-600
TELEFON
(026) 731-700
TELEFAKS


PIB:
100969769
Matični broj:
06249779
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: