UDRUŽENJE BANAKA SRBIJE

 
11000 BEOGRAD
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 86/II

POSLOVNO UDRUŽENJE

(011) 3020-760
TELEFON
(011) 3370-063
TELEFON
(011) 3370-179
TELEFAKS
(011) 3020-787
TELEFAKS
(011) 3020-766
POSLOVI SA PRAVNIM LICIMA
(011) 3020-789
POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM
(011) 3020-764
POSLOVI SA INOSTRANSTVOM
(011) 3020-763
PRAVNI POSLOVI
(011) 3020-771
MARKETING I INFORMISANJE

E-mail:

PIB:
100157126
Matični broj:
07447779
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: