UTVA-MILAN PREMASUNAC

 
26212 KAČAREVO
MARŠALA TITA 2

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU MAŠINA
IZMENJIVAČI TOPLOTE SVIH VRSTA, POSUDE POD PRITISKOM, HIDRAULIČNE PRESE VELIKIH SNAGA

(013) 601-650
DIREKTOR


PIB:
101047429
Matični broj:
08247978
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: