ZANAT

 
24000 SUBOTICA
JOŽEFA ATILE 19

ZANATSKA ZADRUGA

(024) 552-135
TELEFON
(024) 552-713
TELEFON


PIB:
100958566
Matični broj:
08137668
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: