Promet poljoprivrednih proizvoda na pijacama u Srbiji
01.01.1970.

 

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u 2013. godini u Republici Srbiji ukupna vrednost prometa poljoprivrednih proizvoda na pijacama bila je 31 milijarda i 584 miliona dinara, što je u odnosu na 2012. godinu više za 12,6%.

Vrednosno iskazano, u 2013. godini povrće je najzastupljenija namirnica sa učešćem od 31,6%, voće 19,2%, mleko i mlečni proizvodi 17,1%, jaja, meso i mesne prerađevine sa 14,0%.

 

 

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku promet roba na pijacama beleži konstantan rast tokom poslednjih pet godina. Iako imaju sve izraženiju konkurenciju u super i mega marketima, pijace čuvaju status veoma važnog kanala distribucije za sveže voće, povrće, mlečne proizvode, meso i jaja i kao takve predstavljaju veliko interesovanje za prodavce i kupce.

U ukupnoj prodaji i otkupu poljoprivrednih proizvoda na teritoriji Srbije pijace tokom 2013. godine ostvaruju tržišni udeo od 19,8%.

Za poljoprivredne proizvođače pijace su i dalje brz, lako prohodan, efikasan i jeftin kanal distribucije, a za kupce jedino mesto na kojem se direktno susreću sa proizvođačima i na kojem se nudi i veliki izbor različitih vrsta robe.

Koliko su pijace značajne za snabdevanje građana, naročito u velikim urbanim sredinama, govori podatak da se na pijacama u Beogradu proda devet puta više robe nego što se direktno otkupi od poljoprivrednih gazdinstava u beogradskom regionu.

 

 

Više informacija o ovoj temi potražite na internet stranicama Gradskih pijaca Beograd >>>

Kontakt informacije Gradskih pijaca Beograd na sajtu Privrednog Imenika Srbije možete videti ovde >>>