Klasifikacija delatnosti Privrednog Imenika Srbije

METALI I METALNI PROIZVODI

Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

HLADNO OBLIKOVANJE PROFILA

Šifra delatnosti: 243300 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata proizvodnju: - profila hladnim valjanjem - hladno oblikovanih i hladno savijenih sendvič panela

HLADNO VALJANJE PLJOSNATIH PROIZVODA

Šifra delatnosti: 243200 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata proizvodnju pljosnatih valjanih proizvoda od čelika, u koturovima ili trakama, širine < 600 mm, hladnim (ponovnim) valjanjem toplo valjanih pljosnatih proizvoda.

HLADNO VALJANJE ŠIPKI

Šifra delatnosti: 243100 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata proizvodnju šipki i profila od čelika hladnim vučenjem.

HLADNO VUČENJE ŽICE

Šifra delatnosti: 243400 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata proizvodnju čelične žice hladnim vučenjem čeličnih šipki.

KOVANJE NOVCA

Šifra delatnosti: 321100 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata proizvodnju kovanog novca, uključujući novac (papirni) koji je zakonsko sredstvo plaćanja, bez obzira na to da li je od plemenitih metala ili ne.

KOVANJE, PRESOVANJE, ŠTANCOVANJE I VALJANJE METALA; METALURGIJA PRAHA

Šifra delatnosti: 255000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala - metalurgiju praha: proizvodnju metalnih predmeta neposredno iz metalnog praha, zagrevanjem (sinterovanjem) ili pod pritiskom

LIVENJE ČELIKA

Šifra delatnosti: 245200 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata delatnost valjaonica čelika. Obuhvata livenje: - proizvoda od čelika - čeličnih odlivaka - cevi od čelika - priključaka za cevi od livenog čelika

LIVENJE GVOŽĐA

Šifra delatnosti: 245100 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata delatnost železara. Obuhvata: - livenje proizvoda od gvožđa - livenje proizvoda od sivog liva - livenje sferoidnih (nodularnih) grafitnih odlivaka od gvožđa - livenje kovnog (temper) liva od gvožđa - proizvodnju cevi od livenog gvožđa i centrifugalno livenih cevi od gvožđa ili čelika

LIVENJE LAKIH METALA

Šifra delatnosti: 245300 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata livenje: - proizvoda od aluminijuma, magnezijuma, titana i dr. - odlivaka od lakih metala

LIVENJE OSTALIH OBOJENIH METALA

Šifra delatnosti: 245400 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata livenje: - odlivaka od teških metala - odlivaka od plemenitih metala - odlivaka od neobojenih metala

MAŠINSKA OBRADA METALA

Šifra delatnosti: 256200 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - bušenje, struganje, glodanje, erodiranje, rendisanje, letovanje, razvrtanje, ravnanje, testerisanje, oštrenje, brušenje, zavarivanje, spajanje i druge radove na metalnim delovima - lasersko rezanje metala i utiskivanje

OBRADA I PREVLAČENJE METALA

Šifra delatnosti: 256100 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - prevlačenje metala - toplotnu obradu metala - skidanje opiljaka, čišćenje peščanim mlazom, tumbanje i čišćenje metala - bojenje, graviranje i štampanje metala - prevlačenje metala nemetalnim materijalima (plastificiranje, lakiranje, emajliranje i dr.) - čeličenje i glačanje metala

POPRAVKA METALNIH PROIZVODA

Šifra delatnosti: 331100 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata popravku i održavanje izrađenih metalnih proizvoda iz oblasti 25: - popravku metalnih cisterni, rezervoara i kontejnera - popravku i održavanje cevi i cevnih instalacija - popravku zavarivanjem i lemljenjem - popravku i održavanje parnih kotlova i njima pripadajućih uređaja: kondenzatora, ekonomizatora, grejača, kolektora pare i akumulatora - popravku i održavanje nuklearnih reaktora, osim separatora izotopa - popravku i održavanje delova brodskih parnih kotlova i naprava za zagrevanje i centralno grejanje - popravku i održavanje oružja i borbene opreme (uključuje popravku sportskih i rekreativnih pištolja) - popravku i održavanje šoping-kolica

PROIZVODNJA ALATA

Šifra delatnosti: 257300 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata proizvodnju: - noževa i listova za sečenje, za mašine ili za mehaničke aparate - poljoprivrednog ručnog alata kao što su kramp, vile, sekira, lopata, kosa, srp i dr. - ručnog alata kao što su klešta, odvijači i dr. - testera i sečiva za testere, uključujući i sečiva za kružne i lančaste testere - izmenljivih delova ručnog alata, bez obzira na to da li su električni ili nisu (burgije i sl.) - kovačkog alata (macola, nakovnja, klešta i dr.) - mengela i alata za učvršćivanje (stezanje) - kalupa i modela (osim kalupa za ingote)

PROIZVODNJA ALUMINIJUMA

Šifra delatnosti: 244200 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - proizvodnju aluminijuma od glinice - proizvodnju aluminijuma iz elektrolitički rafiniranih otpadaka i ostataka od aluminijuma - proizvodnju legura aluminijuma - primarnu preradu aluminijuma - proizvodnju žica od aluminijuma - proizvodnju aluminijumske folije za zavijanje - proizvodnju laminirane aluminijumske folije (napravljene od aluminijumske folije kao osnovnog sastavnog dela)

PROIZVODNJA AMBALAŽE OD LAKIH METALA

Šifra delatnosti: 259200 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata proizvodnju: - kanti i konzervi za pakovanje namirnica, tuba i kutija - metalnih poklopaca i zatvarača

PROIZVODNJA BAKRA

Šifra delatnosti: 244400 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - proizvodnju bakra iz ruda - proizvodnju bakra iz elektrolitički rafiniranih otpadaka i ostataka od bakra - proizvodnju legura bakra - primarnu preradu bakra - poluproizvodnju bakarne žice - proizvodnju žice od bakra izvlačenjem

PROIZVODNJA BRAVA I OKOVA

Šifra delatnosti: 257200 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata proizvodnju katanaca, brava, ključeva, okova i drugih metalnih predmeta za zgrade, nameštaj, vozila i dr.

PROIZVODNJA ČELIČNIH BURADI I SLIČNE AMBALAŽE

Šifra delatnosti: 259100 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata proizvodnju kanti, bačvi, kutija i konzervi.

PROIZVODNJA ČELIČNIH CEVI, ŠUPLJIH PROFILA I FITINGA

Šifra delatnosti: 242000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - proizvodnju bešavnih cevi kružnog ili nekružnog poprečnog preseka, kao i liva kružnog poprečnog preseka, radi dalje obrade toplim valjanjem, toplim izvlačenjem ili drugim toplotnim procesima obrade gotovog proizvoda koji može biti šipka ili mala metalna šipka dobijena toplim valjanjem ili trajnim livenjem - proizvodnju bešavnih cevi od toplo valjanih ili toplo izvlačenih livova daljom obradom, hladnim izvlačenjem ili hladnim valjanjem cevi kružnog poprečnog preseka i hladnim izvlačenjem isključivo cevi nekružnog poprečnog preseka i šupljih profila - proizvodnju varenih cevi spoljašnjeg preseka < 406,4 mm, hladno oblikovanih od toplo valjanih ravnih proizvoda i dužinski ili spiralno varenih - proizvodnju varenih cevi spoljašnjeg preseka < 406,4 mm kružnog poprečnog preseka trajnim hladnim ili toplim oblikovanjem toplo ili hladno valjanih ravnih proizvoda i dužinski ili spiralno varenih, i nekružnog poprečnog preseka toplim ili hladnim oblikovanjem od toplo ili hladno valjanih traka dužinski varenih - proizvodnju varenih cevi spoljašnjeg preseka < 406,4 mm, toplim ili hladnim oblikovanjem toplo ili hladno valjanih traka i dužinski varenih, isporučenih kao varene, ili dalje obrađenih hladnim izvlačenjem ili hladnim valjanjem ili hladno oblikovanih u cevi nekružnog poprečnog preseka - proizvodnju ravnih prirubnica ili prirubnica sa kovanim obrubom, obradom toplo valjanih ravnih proizvoda od čelika - proizvodnja proizvoda za spajanje, kao što su kolena ili reduktori, kovanjem toplo valjanih bešavnih cevi od čelika - proizvodnju tankih i drugih cevastih proizvoda od čelika

PROIZVODNJA KOTLOVA I RADIJATORA ZA CENTRALNO GREJANJE

Šifra delatnosti: 252100 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata proizvodnju kotlova i radijatora za centralno grejanje i njihovih delova

PROIZVODNJA LEŽAJEVA, ZUPČANIKA I ZUPČASTIH POGONSKIH ELEMENATA

Šifra delatnosti: 281500 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata proizvodnju: - kugličnih i valjkastih ležajeva i njihovih delova - mehaničkih uređaja za prenos: transmisionih osovina i kolena, bregastih osovina, kolenastih vratila, pogonskih ručica i dr.; kliznih ležajeva i njihovih kućišta - zupčanika, kutija za menjače i zupčaste prenosnike i drugih menjača brzine - kvačila i spojnica za vratila - zamajaca i kaišnika - zglobnih lanaca - lanaca za pogonski prenos

PROIZVODNJA METALNIH KONSTRUKCIJA I DELOVA KONSTRUKCIJA

Šifra delatnosti: 251100 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata proizvodnju: - metalnih konstrukcija za građevinarstvo (stubova, greda, konstrukcija za mostove i sl.) - industrijskih okvira od metala (skeleta za visoke peći, opreme za podizanje i manipulaciju i dr.) - montažnih zgrada od metala: baraka, hala i drugih modularnih elemenata za izložbe i dr.

PROIZVODNJA METALNIH VRATA I PROZORA

Šifra delatnosti: 251200 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata prizvodnju: - metalnih vrata i prozora, okvira za vrata i prozore, kapaka, kapija i dr. - metalnih delova za nameštanje podova

PROIZVODNJA OLOVA, CINKA I KALAJA

Šifra delatnosti: 244300 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - proizvodnju olova, cinka i kalaja iz ruda - proizvodnju olova, cinka i kalaja iz elektrolitički rafiniranih otpadaka i ostataka od olova, cinka i kalaja - proizvodnju legura od olova, cinka i kalaja - poluproizvodnju olova, cinka i kalaja - proizvodnju žice od tih metala izvlačenjem - proizvodnju staniola

PROIZVODNJA OSTALIH METALNIH CISTERNI, REZERVOARA I KONTEJNERA

Šifra delatnosti: 252900 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata proizvodnju: - rezervoara, cisterni i sličnih metalnih kontejnera, fiksno instaliranih, koji služe za skladištenje ili u proizvodnji - metalnih kontejnera za kompresiju ili tečne gasove

PROIZVODNJA OSTALIH METALNIH PROIZVODA

Šifra delatnosti: 259900 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata proizvodnju: - metalnih proizvoda za domaćinstvo: stonog posuđa (tanjira i tacni); kuhinjskog posuđa (lonaca i kotlova); stonog pribora (činija i tanjira); tava, tiganja i drugog neelektričnog stonog i kuhinjskog posuđa; malih kuhinjskih neelektričnih aparata i pomagala; spužvi (jastučića) za čišćenje (ribanje) i dr. - elemenata od cinka (oluka, kada, sudopera, lavaboa i sl. proizvoda) - sitnih metalnih proizvoda za kancelarijsku upotrebu, izuzev nameštaja - sefova, ormara i kasa, blindiranih vrata i dr. - različitih metalnih predmeta: propelera i vesala za brodove; sidara; zvona; pričvršćivača za železničke šine; kopči, spona i udica; metalnih merdevina; metalnih znakova, uključujući saobraćajne znake - proizvodnju torbi od folije - proizvodnju trajnih metalnih magneta - proizvodnju metalnih vakuum lonaca i flaša - proizvodnju metalnih bedževa i metalnih vojničkih oznaka za činove - proizvodnju metalnih papilotni za uvijanje kose, metalnih držača za kišobrane, češljeva i sl.

PROIZVODNJA OSTALIH OBOJENIH METALA

Šifra delatnosti: 244500 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - proizvodnju hroma, mangana, nikla i drugih obojenih metala iz ruda ili oksida - proizvodnju hroma, mangana, nikla i drugih obojenih metala iz elektrolitički i aluminotermički prečišćenih otpadaka i ostataka tih metala - proizvodnju legura hroma, mangana, nikla i dr. - poluproizvodnju hroma, mangana, nikla i dr. - proizvodnju nikl-kamenca - proizvodnju žice od tih metala vučenjem

PROIZVODNJA OSTALIH SLAVINA I VENTILA

Šifra delatnosti: 281400 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata proizvodnju: - industrijskih slavina i ventila, uključujući i regulacione ventile i slavine za dotok - sanitarnih slavina i ventila - slavina i ventila za grejanje

PROIZVODNJA PARNIH KOTLOVA, OSIM KOTLOVA ZA CENTRALNO GREJANJE

Šifra delatnosti: 253000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - proizvodnju parnih kotlova i drugih generatora pare - proizvodnju pomoćnih uređaja za parne kotlove: kondenzatora pare, ekonomajzera, pregrejača, sakupljača i akumulatora pare i dr. - proizvodnju nuklearnih reaktora, osim uređaja za separaciju izotopa - proizvodnju delova za parne kotlove - izgradnju sistema cevi koji se uključuje u proces rada generatora uglavnom radi osiguravanja pritiska u cevima ili sistemu cevi, zajedno s pratećim priborom i konstrukcionim radovima

PROIZVODNJA PLEMENITIH METALA

Šifra delatnosti: 244100 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - proizvodnju plemenitih metala: - proizvodnju i prečišćavanje obrađenih i neobrađenih plemenitih metala: zlata, srebra i platine iz ruda i otpada - proizvodnju legura od plemenitih metala - proizvodnju poluproizvoda od plemenitih metala - prevlačenje osnovnih metala srebrom - prevlačenje osnovnih metala i srebra zlatom - prevlačenje osnovnih metala, srebra ili zlata platinom - proizvodnju žice od tih metala vučenjem - proizvodnju laminiranih folija od plemenitih metala

PROIZVODNJA SEČIVA

Šifra delatnosti: 257100 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - proizvodnju pribora za jelo (noževa, viljušaka, kašika i dr.) - proizvodnju različitih predmeta za sečenje: brijača i nožića za brijanje (žileta); makaza i aparata za šišanje kose; makaza za orezivanje i kresanje granja i dr. - proizvodnju sablji, mačeva, bajoneta i dr.

PROIZVODNJA SIROVOG GVOŽĐA, ČELIKA I FEROLEGURA

Šifra delatnosti: 241000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - delatnosti visokih peći, konvertora čelika i valjaonica - proizvodnju sirovog čelika i manganovog gvožđa u blokovima ili ostalim primarnim oblicima - proizvodnju legura gvožđa - proizvodnju proizvoda od gvožđa direktnom redukcijom gvožđa i ostalih proizvoda od sunđerastog gvožđa - proizvodnju gvožđa izrazite čistoće elektrolizom ili ostalim hemijskim procesima - ponovno topljenje otpadnih poluga čelika ili gvožđa - proizvodnju zrnastog gvožđa i praha - proizvodnju čelika u polugama ili ostalim primarnim oblicima - proizvodnju polugotovih proizvoda od čelika - proizvodnju toplo, hladno i pljosnato valjanih proizvoda od čelika - proizvodnju toplo valjanih šipki i motki od čelika - proizvodnju toplo valjanih otvorenih profila od čelika - proizvodnju ploča od čelika i zavarenih otvorenih profila od čelika - proizvodnju proizvoda za železničke šine (nesastavljene šine) od čelika

PROIZVODNJA VEZNIH ELEMENATA I VIJČANIH MAŠINSKIH PROIZVODA

Šifra delatnosti: 259400 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata proizvodnju: - osovinica, zakovica, podložnih pločica i sl. bez navoja - vijčanih mašinskih proizvoda (zavrtnja, šrafova, navrtki i dr.)

PROIZVODNJA ŽIČANIH PROIZVODA, LANACA I OPRUGA

Šifra delatnosti: 259300 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata proizvodnju: - metalnih užadi, pletenih traka i sl. proizvoda - neizolovanih i izolovanih metalnih kablova koji nisu namenjeni za prenos električne energije - prevučene žice - proizvoda od žice (bodljikave žice, žičanih ograda, rešetki, mreža i dr.) - eksera, spajalica, igala i sl. - mreža i rešetki od rastegnutih gvozdenih, čeličnih ili bakarnih ploča - opruga (osim za satove): lisnatih opruga, spiralnih opruga i torzionih poluga; listova za opruge - lanaca, osim lanaca za prenos energije i rezanje

TRGOVINA NA VELIKO METALIMA I METALNIM RUDAMA

Šifra delatnosti: 467200 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - trgovinu na veliko rudama gvožđa i obojenih metala - trgovinu na veliko rudama gvožđa i obojenih metala u primarnim oblicima - trgovinu na veliko poluproizvodima od gvožđa i obojenih metala na drugom mestu nepomenutim - trgovinu na veliko zlatom i drugim plemenitim metalima