KAPITAL DMK
32000 ČAČAK
BATE JANKOVIĆA 52

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
GALVANSKE PREVLAKE, PROIZVODNJA PAPIRNE KONFEKCIJE, OKRUGLE PAPIRNE I KARTONSKE AMBALAŽE, BOJA I LAKOVA, METALOPRERADA

CENTRALA: (032) 225-152

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KOREKT
34310 TOPOLA
BEOGRADSKA 20

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I USLUGE DOO
PROIZVODNJA SPECIJALNIH PROIZVODA NA BAZI VOSKOVA I DRUGIH HEMIJSKIH PROIZVODA: KALEMARSKI VOSAK, KROJAČKA KREDA, MASNA KREDA, VOSAK ZA DEPILACIJU, VOSAK ZA PEČATE, ZAŠTITNI PREMAZI ZA VOĆE, SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA

TELEFON/TELEFAKS: (034) 6812-200

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KOSMAJ-KOMERC
11400 MLADENOVAC
VOJVODE PUTNIKA 6

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBE I DRUGE POSLOVNE USLUGE DOO

TELEFON: (011) 8230-364
E-mail: kosmajk@eunet.rs
Sajt: www.kosmajkomerc.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KOSMAJ-KOMERC
11000 BEOGRAD
BALKANSKA 27

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBE I DRUGE POSLOVNE USLUGE DOO MLADENOVAC, DIREKCIJA BEOGRAD

TELEFON: (011) 3614-678
E-mail: kosmajk@eunet.rs
Sajt: www.kosmajkomerc.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KOTROMAN
31243 MOKRA GORA
MOKRA GORA BB

HEMIJSKA INDUSTRIJA DOO

CENTRALA: (031) 800-313

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KOZMIK
18000 NIŠ
KARPATSKA 29

DRUŠTVO Z APROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE DOO
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PRODAJU DOPUNA ZA KOMPJUTERSKE ŠTAMPAČE, SLIKARSKIH I FARBARSKIH BOJA

TELEFON: (018) 215-550

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

M.C.B.
32000 ČAČAK
ŽELEZNIČKA 2/2

DOO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, UVOZ I IZVOZ

TELEFON/TELEFAKS: (032) 225-003

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MC-BAUCHEMIE
22000 SREMSKA MITROVICA
ILARIONA RUVARCA BB

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
HEMIJSKI PROIZVODI ZA GRAĐEVINARSTVO

TELEFON: (022) 2150-150
E-mail: info.serbia@mc-bauchemie.com
Sajt: www.mc-bauchemie.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MILAN BLAGOJEVIĆ-NAMENSKA
32240 LUČANI
RADNIČKA BB

AKCIONARSKO DRUŠTVO

TELEFON: (032) 817-579
E-mail: mbnamlu@eunet.rs
Sajt: www.mbnamenska.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MOSS & HEMOSS
11070 BEOGRAD
NEHRUOVA 69

DOO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET
PROIZVODNJA I PRODAJA LABORATORIJSKIH HEMIKALIJA

TELEFON/TELEFAKS: (011) 6169-469
E-mail: moss@eunet.rs
Sajt: www.moss.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

NETROL
11000 BEOGRAD
VILINE VODE 6

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
UVOZ I DISTRIBUCIJA PROIZVODA NAMENJENIH FARBARAMA I GVOŽĐARAMA

TELEFON: (011) 3393-807
E-mail: netrol@netrol.rs
Sajt: www.netrol.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

NRK INŽENJERING
11000 BEOGRAD
VANĐELA TOME 19

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, ISTRAŽIVANJE, RAZVOJ I INŽENJERING U HEMIJI, BIOHEMIJI, BIOTEHNOLOGIJI, HEMIJSKOM INŽENJERSTVU I PROCESNOJ OPREMI DOO

TELEFON: (011) 2476-570
E-mail: nrk@eunet.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PATENTING PROIZVODNJA
11070 BEOGRAD
GENERALA MIHAJLA NEDELJKOVIĆA 105

DOO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE
PROIZVODNJA KUĆNE HEMIJE, DEZINFEKCIONIH SREDSTAVA, SREDSTAVA ZA PRANJE U INDUSTRIJI, HEMIKALIJA ZA TRETMAN VODE

TELEFON: (011) 3016-942
E-mail: office@patenting-proizvodnja.co.rs
Sajt: www.patenting-proizvodnja.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PAŠALIĆ VATROMETAL
11400 MLADENOVAC
16. NOVA 155

DOO EXPORT-IMPORT ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE, FABRIKA MLADENOVAC, U STEČAJU
PROIZVODNJA VATROGASNIH CREVA, APARATA, ORMANA, PENE, PRAHA I OSTALE OPREME

TELEFON/TELEFAKS: (011) 8230-392

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PAŠALIĆ VATROMETAL
11000 BEOGRAD
KUMODRAŠKA 378

DOO EXPORT-IMPORT ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE
PROIZVODNJA VATROGASNIH CREVA, APARATA, ORMANA, PENE, PRAHA I OSTALE OPREME

TELEFON/TELEFAKS: (011) 3975-013
E-mail: office@pasalic.rs
Sajt: www.pasalic.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: