KULTURNI CENTAR ČUKARICA
11000 BEOGRAD
TURGENJEVLJEVA 5TELEFON: (011) 3552-678
E-mail: office@kccukarica.rs
Sajt: www.kccukarica.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

NOVO ČIGRALIŠTE
11000 BEOGRAD
MIŠKA KRANJCA 18

DEČIJA IGRAONICA, PROSLAVE DEČIJIH ROĐENDANA

TELEFON: (011) 3592-399

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PAROBROD
11000 BEOGRAD
KAPETAN MIŠINA 6-A

USTANOVA KULTURE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

TELEFON: (011) 4142-163
E-mail: info@ukparobrod.rs
Sajt: www.ukparobrod.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POZORIŠTE ATELJE 212
11000 BEOGRAD
SVETOGORSKA 21TELEFON: (011) 3246-146
E-mail: office@atelje212.rs
Sajt: www.atelje212.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZEKART
17530 SURDULICA
MILUTINA STOJANOVIĆA 3

UDRUŽENJE ZA TRADICIONALNO LIKOVNO STVARALAŠTVO
UMETNIČKA RADIONICA: IZRADA UMETNIČKIH SLIKA, IKONA, DUBOREZ U DRVETU

TELEFON: (017) 813-720
E-mail: srdjan.zekart@gmail.com
Sajt: www.zekart.info

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: