KOMORA MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA SRBIJE
34000 KRAGUJEVAC
DANIČIĆEVA 51/2

OGRANAK KRAGUJEVAC

TELEFON: (034) 364-368
E-mail: ogranak_kragujevac@yahoo.com
Sajt: www.kmszts.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KOMORA MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA SRBIJE
11000 BEOGRAD
TERAZIJE 27/IICENTRALA: (011) 3562-107
E-mail: office@kmszts.org.rs
Sajt: www.kmszts.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KOMORA MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA SRBIJE
18000 NIŠ
GENERALA BOŽE JANKOVIĆA 1/I

OGRANAK NIŠ

TELEFON: (018) 293-005
E-mail: ogranak_nis@kmszts.org.rs
Sajt: www.kmszts.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KOMORA MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA SRBIJE
21000 NOVI SAD
JEVREJSKA 2/I

OGRANAK VOJVODINA U NOVOM SADU

TELEFON: (021) 452-154
E-mail: kmszts.ovo@gmail.com
Sajt: www.kmszts.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KOMORA MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA SRBIJE
31000 UŽICE
METOHIJSKA 12

OGRANAK UŽICE

TELEFON: (031) 524-717
Sajt: www.kmszts.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

LEKARSKA KOMORA SRBIJE
34000 KRAGUJEVAC
BRAĆE POLJAKOVIĆ 2-B

REGIONALNA LEKARSKA KOMORA ZAPADNE I CENTRALNE SRBIJE

TELEFON: (034) 337-254
E-mail: lkczs.lks@gmail.com
Sajt: www.lks.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

LEKARSKA KOMORA SRBIJE
11000 BEOGRAD
KRALJICE NATALIJE 3TELEFON: (011) 3626-185
E-mail: info@lks.org.rs
Sajt: www.lks.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

LEKARSKA KOMORA SRBIJE
21000 NOVI SAD
BULEVAR OSLOBOĐENJA 46-A/III

REGIONALNA LEKARSKA KOMORA VOJVODINE

TELEFON/TELEFAKS: (021) 4794-000
E-mail: info@lkv.org.rs
Sajt: www.lkv.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

LEKARSKA KOMORA SRBIJE
11000 BEOGRAD
MAKENZIJEVA 53

REGIONALNA LEKARSKA KOMORA BEOGRADA

TELEFON: (011) 3626-196
Sajt: www.rlkbg.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

LEKARSKA KOMORA SRBIJE
18000 NIŠ
JOVANA SKERLIĆA 25

REGIONALNA LEKARSKA KOMORA JUGOISTOČNE SRBIJE

TELEFON: (018) 292-924
E-mail: office@rlkjis.rs
Sajt: www.lks.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MAXI-TAXI
34000 KRAGUJEVAC
UŽIČKE REPUBLIKE BB

OPŠTE UDRUŽENJE TAKSI PREVOZNIKA

TELEFON: (034) 363-600

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MEĐUNARODNI TRANSPORT
11000 BEOGRAD
MILUTINA BOJIĆA 2

POSLOVNO UDRUŽENJE PREVOZNIKA TERETA U MEĐUNARODNOM DRIMSKOM SAOBRAĆAJU SRBIJE

TELEFON: (011) 3241-036
E-mail: office@pumedtrans.com
Sajt: www.pumedtrans.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

NAŠE DRVO
32000 ČAČAK
DANICE MARKOVIĆ 69

UDRUŽENJE ZA PROMOCIJU PROJEKATA U OBLASTI KULTURE

TELEFON: (032) 355-092
E-mail: nase.drvo@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

NEZAVISNO UDRUŽENJE NOVINARA SRBIJE-NUNS PRESS
11000 BEOGRAD
RESAVSKA 28/IITELEFON/TELEFAKS: (011) 3343-255
E-mail: sekretar@nuns.rs
Sajt: www.nuns.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OPŠTINSKO UDRUŽENJE POLJOPRIVREDNIKA STARA PAZOVA
22300 STARA PAZOVA
BRANKA RADIČEVIĆA 3MOBILNI TELEFON: 062 1574-635
E-mail: fjaroslav01@gmail.com
Sajt: www.oupstarapazova.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: