VISOKA ŠKOLA ZA MENADŽMENT I BIZNIS ZAJEČAR
19000 ZAJEČAR
PARK ŠUMA KRALJEVICA BB

UNIVERZITET MEGATREND BEOGRAD

TELEFON: (019) 430-800
E-mail: info@vsmbz.edu.rs
Sajt: www.megatrend.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U ZAJEČARU
19000 ZAJEČAR
GENERALA GAMBETE BBCENTRALA: (019) 442-180

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VIŠI SUD U ZAJEČARU
19000 ZAJEČAR
GENERALA GAMBETE BBCENTRALA: (019) 421-111
E-mail: uprava@za.vi.sud.rs
Sajt: www.portal.sud.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VODOVOD
19000 ZAJEČAR
MORAVSKA 5

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

CENTRALA: (019) 422-041

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VV-KOMERC
19000 ZAJEČAR
DRAGOSLAVA SREJOVIĆA 11

TRGOVINSKO PREDUZEĆE DOO

TELEFON: (019) 422-530

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZAJEČAR
19000 ZAJEČAR
NEGOTINSKI PUT BB

AD POLJOPRIVREDNO DOBRO

TELEFON/TELEFAKS: (019) 440-656
E-mail: pdzajecar@ptt.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZAJEČAR PROMET
19000 ZAJEČAR
HAJDUK VELJKOVA 7-A

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU U STEČAJU

TELEFON: (019) 422-217

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZAVARIVAČ
19000 ZAJEČAR
ZAJEČARSKA BB

ORTAČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE, ZVEZDAN
SOLARNI BOJLERI, EKSPANZIONE POSUDE, HIDROFORSKE POSUDE, DIMNE CEVI

TELEFON/TELEFAKS: (019) 3413-406
E-mail: office@zavarivaczajecar.co.rs
Sajt: www.zavarivaczajecar.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE TIMOK
19000 ZAJEČAR
SREMSKA 13CENTRALA: (019) 422-477
E-mail: timok@zavodzajecar.rs
Sajt: www.zavodzajecar.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR
19000 ZAJEČAR
RASADNIČKA BBCENTRALA: (019) 425-811
E-mail: infoszcz@open.telekom.rs
Sajt: www.zcza.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZLATARNA CELJE
19000 ZAJEČAR
TRG OSLOBOĐENJA 18

DOO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU NAKITOM I PREDMETIMA OD PLEMENITIH METALA BEOGRAD, PRODAVNICA ZAJEČAR

TELEFON: (019) 427-045
Sajt: www.zlatarnacelje.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZS KOMERC
19000 ZAJEČAR
MOŠE PIJADE 11-A

DOO ZA TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO

DIREKTOR: (019) 424-837

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ĐERDAP TOURS
19000 ZAJEČAR
SVETOZARA MARKOVIĆA 28

TURISTIČKA AGENCIJA

TELEFON: (019) 422-822
E-mail: djerdapt@verat.net

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ŽITOPROMET
19000 ZAJEČAR
KRALJEVIĆA MARKA 2

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PRERADU ŽITARICA

TELEFON: (019) 420-711
E-mail: zitopromet_za@ptt.rs
Sajt: www.zitopromet-zajecar.ip.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: