ALEKSANDAR
23000 ZRENJANIN
DR ZORANA KAMENKOVIĆA 13

DOO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU,TURIZAM,TEHNIČKE I POSLOVNE USLUGE
HALO, ZRENJANIN? BESPLATNI TELEFONSKI OGLASI

TELEFON: (023) 580-300
Sajt: www.halozrenjanin.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

APM PRINT
11070 BEOGRAD
MILUTINA MILANKOVIĆA 29

PREDUZEĆE ZA ŠTAMPARSKE USLUGE DOO

TELEFON/TELEFAKS: (011) 3130-438
E-mail: apm-nv@bitsyu.net
Sajt: www.apmprint.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BALKAN INVESTIGATIVE REPORTING NETWORK-BIRN
11000 BEOGRAD
KOLARČEVA 7/5

BALKANSKA ISTRAŽIVAČKA REGIONALNA MREŽA

TELEFON: (011) 4030-316
E-mail: office@birn.eu.com
Sajt: www.birnsrbija.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BALKANSKA ISTRAŽIVAČKA REGIONALNA MREŽA-BIRN
11000 BEOGRAD
KOLARČEVA 7/5

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA MEDIJSKU PRODUKCIJU DOO

TELEFON: (011) 4030-316
E-mail: office@birn.eu.com
Sajt: www.birn.eu.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KULTURA
11070 BEOGRAD
BULEVAR MILUTINA MILANKOVIĆA 4

AD ZA GRAFIČKO-IZDAVAČKU DELATNOST
PRIPREMA ŠTAMPE, OFSET ŠTAMPA, SVE VRSTE DORADE, POVEZ

TELEFAKS: (011) 1764-190
E-mail: adkultura@verat.net

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PAPIROGRAFIKA
11000 BEOGRAD
KOČE KAPETANA 13

DRUŠTVENO PREDUZEĆE ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU I ZASTUPANJE STRANIH FIRMI

TELEFON: (011) 2457-542

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POLITIKA ŠTAMPARIJA
11000 BEOGRAD
PANČEVAČKI PUT 47-A KRNJAČA

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

TELEFON: (011) 3301-802
E-mail: stamparija@politika.rs
Sajt: www.politikastamparija.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PRESS PUBLISHING GROUP
11060 BEOGRAD
ALBANSKE SPOMENICE 12/2

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

MARKETING: (011) 3119-930
Sajt: www.pressonline.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ROTO PLAY
34000 KRAGUJEVAC
DANIČIĆEVA 101

AGENCIJA ZA REKLAMU, PROPAGANDU I MARKETING
IZDAVANJE I ŠTAMPA NOVINA, ORGANIZOVANJE SAJMOVA, SPORTSKIH I ZABAVNIH AKTIVNOSTI
IZDAVAČ OGLASA HALO KRAGUJEVAC

TELEFON: (034) 302-400
E-mail: rotoplaykg@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ČIKOŠ GROUP
24000 SUBOTICA
ĐEVĐELIJSKA 16/B

IZDAVAČKO, ŠTAMPARSKO I TRGOVAČKO PREDUZEĆE EXPORT-IMPORT DOO

TELEFON/TELEFAKS: (024) 546-883
E-mail: office@cikos.rs
Sajt: www.cikos.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ČIKOŠ ŠTAMPA
24000 SUBOTICA
ĐEVĐELIJSKA 16-B

ČIKOŠ GROUP IZDAVAČKO, ŠTAMPARSKO I TRGOVINSKO PREDUZEĆE EXPORT IMPORT DOO PREDUZEĆE ZA OSPOSOBLJAVANJE I ZAPOŠLJAVANJE INVALIDA

TELEFON/TELEFAKS: (024) 547-150
E-mail: cikosigor@gmail.com
Sajt: www.cikos.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ŠTAMPARIJA VALJEVAC
14000 VALJEVO
LESKOVAČKA BB

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO ČLANICA LUTRA GROUP
INDUSTRIJSKA DIGITALNA ŠTAMPA

TELEFON: (014) 290-790
E-mail: info@valjevac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: