HPS HIO-PROTECTION SYSTEM
21000 NOVI SAD
POZORIŠNI TRG 5

PREDUZEĆE ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE, USLUGE U GRAĐEVINARSTVU I INŽENJERING DOO

TELEFON: (021) 4725-424
Sajt: www.hio-technology.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

NACIONALNI PARK KOPAONIK
36354 KOPAONIK
NASELJE SUVO RUDIŠTE

PALIĆ-LUDAŠ
24413 PALIĆ
KANJIŠKI PUT 17-A

JAVNO PREDUZEĆE ZA ZAŠTITU PRIRODNIH I KULTURNIH DOBARA NA OPŠTINI SUBOTICA


TELEFON: (024) 753-121
E-mail: office@palic-ludas.rs
Sajt: www.ludas.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PARK PRIRODE MOKRA GORA
31243 MOKRA GORA
DRVENGRAD MEĆAVNIK

RESAVSKA PEĆINA
35213 DESPOTOVAC
CERSKA 3

JAVNO PREDUZEĆE ZA ZAŠTITU PRIRODE, RAZVOJ TURIZMA I UGOSTITELJSTVO

ZAKAZIVANJE POSETA: (035) 611-110
E-mail: resavskapecina@gmail.com
Sajt: www.resavskapecina.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SMEDEREVSKA TVRĐAVA
11300 SMEDEREVO
OMLADINSKA 1

JAVNO PREDUZEĆE SMEDEREVO

TELEFON: (026) 4622-952
E-mail: info@smederevskatvrdjava.com
Sajt: www.smederevskatvrdjava.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VIZITORSKI CENTAR LUDAŠ
24414 HAJDUKOVO
PRESPANSKA 12

JAVNO PREDUZEĆE PALIĆ-LUDAŠ

TELEFON: (024) 4758-370
E-mail: vizitorski@palic-ludas.rs
Sajt: www.ludas.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE
14000 VALJEVO
MILOVANA GLIŠIĆA 2

ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE
22000 SREMSKA MITROVICA
TRG SVETOG DIMITRIJA 10

ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE
26000 PANČEVO
ŽARKA ZRENJANINA 17