UJEDINJENI GRANSKI SINDIKATI NEZAVISNOST
11000 BEOGRAD
NUŠIĆEVA 21TELEFON: (011) 3306-700
E-mail: office@nezavisnost.org
Sajt: www.nezavisnost.org

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SINDIKAT LEKARA I FARMACEUTA SRBIJE
11000 BEOGRAD
MAGLAJSKA 32/8TELEFON: (011) 2665-171
E-mail: sindikatlfs@gmail.com
Sajt: www.sindikatlfs.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ASOCIJACIJA SLOBODNIH I NEZAVISNIH SINDIKATA
11000 BEOGRAD
KARAĐORĐEVA 71TELEFON: (011) 2623-671
E-mail: asns@asns.rs
Sajt: www.asns.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GRANSKI SINDIKAT INDUSTRIJE, ENERGIJE I RUDARSTVA NEZAVISNOST
11000 BEOGRAD
NUŠIĆEVA 21TELEFON: (011) 3238-032
E-mail: kancelarija.gsier@nezavisnost.org
Sajt: www.ier-nezavisnost.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GRANSKI SINDIKAT JAVNIH SAOBRAĆAJNIH I KOMUNALNIH DELATNOSTI NEZAVISNOST
11000 BEOGRAD
NUŠIĆEVA 21TELEFON: (011) 6303-257
E-mail: gsjskd@nezavisnost.org
Sajt: www.nezavisnost.org

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GRANSKI SINDIKAT KULTURE, UMETNOSTI I MEDIJA NEZAVISNOST
11000 BEOGRAD
NUŠIĆEVA 21TELEFON: (011) 3346-134
E-mail: gskum@nezavisnost.org
Sajt: www.nezavisnost.org

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GRANSKI SINDIKAT PREHRANE, UGOSTITELJSTVA, TURIZMA, POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I DUVANSKE INDUSTRIJE NEZAVISNOST
11000 BEOGRAD
NUŠIĆEVA 21TELEFON: (011) 3038-162
E-mail: gsput@nezavisnost.org
Sajt: www.nezavisnost.org

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GRANSKI SINDIKAT PROSVETNIH RADNIKA SRBIJE NEZAVISNOST
11000 BEOGRAD
NUŠIĆEVA 21TELEFON: (011) 3342-264
E-mail: gsprs@nezavisnost.org
Sajt: www.gsprs-nezavisnost.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GRANSKI SINDIKAT UPRAVE, PRAVOSUĐA, ODBRANE I POLICIJE NEZAVISNOST
11000 BEOGRAD
NUŠIĆEVA 21MOBILNI TELEFON: 063 506-911
E-mail: gsupoip.nezavisnost@gmail.com
Sajt: www.nezavisnost.org

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GRANSKI SINDIKAT ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE NEZAVISNOST
11000 BEOGRAD
NUŠIĆEVA 21TELEFON/TELEFAKS: (011) 3348-737
E-mail: gszsz.nezavisnost@gmail.com
Sajt: www.gszsz-nezavisnost.org

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

INDUSTRIJSKI SINDIKAT SRBIJE
11000 BEOGRAD
TRG NIKOLE PAŠIĆA 3/5TELEFON/TELEFAKS: (011) 2928-535
E-mail: office@industrijskisindikat.org
Sajt: www.industrijskisindikat.org

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KONFEDERACIJA SLOBODNIH SINDIKATA
11000 BEOGRAD
RADIVOJA KORAĆA 4TELEFON: (011) 3836-033
E-mail: konfederacija.ss@mts.rs
Sajt: www.kss.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

NOVI SINDIKAT ZDRAVSTVA SRBIJE
11000 BEOGRAD
TRG NIKOLE PAŠIĆA 5TELEFON: (011) 3612-588
E-mail: novisindikatzdravstva@gmail.com
Sajt: www.nsz.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PRIVREDNIK
11000 BEOGRAD
ŠEKSPIROVA 27

SRPSKI POSLOVNI KLUB

TELEFON/TELEFAKS: (011) 3670-267
Sajt: www.klubprivrednik.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: