EVANGELISTIČKA METODISTIČKA CRKVA
21480 SRBOBRAN
PETRA DRAPŠINA 56TELEFON: (021) 731-014

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

JEVREJSKA OPŠTINA BEOGRAD
11000 BEOGRAD
KRALJA PETRA 71-A

SAVEZ JEVREJSKIH OPŠTINA SRBIJE

TELEFON: (011) 2624-289
E-mail: sekretar@jobeograd.org
Sajt: www.savezjos.org

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

JEVREJSKA OPŠTINA KIKINDA
23300 KIKINDA
SVETOZARA MILETIĆA 90-A

SAVEZ JEVREJSKIH OPŠTINA SRBIJE


E-mail: info@jokikinda.org.rs
Sajt: www.jokikinda.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

JEVREJSKA OPŠTINA NIŠ
18000 NIŠ
ČAIRSKA 28

SAVEZ JEVREJSKIH OPŠTINA SRBIJE

TELEFON: (018) 252-164
E-mail: jasnacir@eunet.rs
Sajt: www.savezjos.org

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

JEVREJSKA OPŠTINA NOVI SAD
21000 NOVI SAD
JEVREJSKA 11

SAVEZ JEVREJSKIH OPŠTINA SRBIJE

TELEFON/TELEFAKS: (021) 423-882
E-mail: jonovisad@neobee.net
Sajt: www.savezjos.org

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

JEVREJSKA OPŠTINA PANČEVO
26000 PANČEVO
SVETOZARA MILETIĆA 10-A

SAVEZ JEVREJSKIH OPŠTINA SRBIJE

TELEFON: (013) 355-822
E-mail: jopaa@open.telekom.rs
Sajt: www.savezjos.org

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

JEVREJSKA OPŠTINA SOMBOR
25000 SOMBOR

SAVEZ JEVREJSKIH OPŠTINA SRBIJE


E-mail: josombor@gmail.com
Sajt: www.savezjos.org

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

JEVREJSKA OPŠTINA SUBOTICA
24000 SUBOTICA
DIMITRIJA TUCOVIĆA 13

SAVEZ JEVREJSKIH OPŠTINA SRBIJE

TELEFON: (024) 670-971
E-mail: jewcomsu@gmail.com
Sajt: www.savezjos.org

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

JEVREJSKA OPŠTINA ZEMUN
11080 BEOGRAD
DUBROVAČKA 21

SAVEZ JEVREJSKIH OPŠTINA SRBIJE

TELEFON/TELEFAKS: (011) 2195-626
E-mail: jozemun@eunet.rs
Sajt: www.joz.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

JEVREJSKA OPŠTINA ZRENJANIN
23000 ZRENJANIN
ŽITNI TRG 1

SAVEZ JEVREJSKIH OPŠTINA SRBIJE

TELEFON: (023) 524-474
E-mail: jozrenjanin@open.telekom.rs
Sajt: www.savezjos.org

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MANASTIR SVETI ROMAN
37000 KRUŠEVAC
ĐUNIS BB

CRKVA BLAGOVESTI PRESVETE BOGORODICE

TELEFON: (037) 867-210

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MANASTIR USPENJA PRESVETE BOGORODICE-LJUBOSTINJA
37240 TRSTENIK
GRABOVAC BB

SRPSKI PRAVOSLAVNI MANASTIR

TELEFON: (037) 712-139
E-mail: otacdragan@spcportal.org
Sajt: www.eparhijakrusevacka.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MANASTIR VAVEDENJA PRESVETE BOGORODICE-VELUĆE
37240 TRSTENIK
SELO VELUĆE BB

SRPSKI PRAVOSLAVNI MANASTIR

TELEFON: (037) 736-575

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RUMUNSKA PRAVOSLAVNA CRKVA
26227 DOLOVO
RUMUNSKA 22TELEFON: (013) 634-504

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SAVEZ JEVREJSKIH OPŠTINA SRBIJE
11000 BEOGRAD
KRALJA PETRA 71-ATELEFON: (011) 2624-289
E-mail: office@savezjos.org
Sajt: www.savezscg.org

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: