AKTIVNA SRBIJA
11000 BEOGRAD
USTANIČKA 12-A/I

POLITIČKA STRANKA

TELEFON: (011) 3813-963
Sajt: www.aktivnasrbija.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BOGATA SRBIJA
11000 BEOGRAD
ĐURE JAKŠIĆA 5

POKRET POLJOPRIVREDNIKA I PRIVREDNIKA

TELEFON: (011) 3035-601
E-mail: direkcija@bogatasrbija.rs
Sajt: www.bogatasrbija.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DEMOHRIŠĆANSKA STRANKA SRBIJE
11000 BEOGRAD
TERAZIJE 14TELEFON: (011) 3620-411
Sajt: www.dhss.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DEMOKRATSKA STRANKA
11000 BEOGRAD
NUŠIĆEVA 6/IITELEFON: (011) 4091-964
E-mail: info@ds.org.rs
Sajt: www.ds.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DEMOKRATSKA STRANKA SRBIJE
11000 BEOGRAD
BRAĆE JUGOVIĆA 2-A/ITELEFON: (011) 3204-719
E-mail: info@dss.rs
Sajt: www.dss.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

JEDINSTVENA SRBIJA
35000 JAGODINA
IVE LOLE RIBARA 14

POLITIČKA STRANKA

TELEFON: (035) 8852-443
E-mail: info@jedinstvenasrbija.org.rs
Sajt: www.jedinstvenasrbija.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

JEDINSTVENA SRBIJA
11000 BEOGRAD
TERAZIJE 3/10

POLITIČKA STRANKA JAGODINA, KANCELARIJA U BEOGRADU

TELEFON: (011) 3344-313
E-mail: info@jedinstvenasrbija.org.rs
Sajt: www.jedinstvenasrbija.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

LIBERALNO DEMOKRATSKA PARTIJA-LDP
11000 BEOGRAD
SIMINA 41TELEFON: (011) 3208-300
Sajt: www.ldp.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

LIGA SOCIJALDEMOKRATA VOJVODINE-LSV
21000 NOVI SAD
TRG MLADENACA 10TELEFON: (021) 529-139
E-mail: kancelarija.lsv@gmail.com
Sajt: www.lsv.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

NACIONALNI SAVET MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE
24000 SUBOTICA
AGE MAMUŽIĆA 11/IITELEFON/TELEFAKS: (024) 524-534
E-mail: office@mnt.org.rs
Sajt: www.mnt.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

NOVA SRBIJA
11000 BEOGRAD
OBILIĆEV VENAC 4/1

POLITIČKA STRANKA

TELEFON: (011) 3284-718
E-mail: nscentrala@gmail.com
Sajt: www.nova-srbija.org

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

NOVA SRBIJA
32000 ČAČAK
SKADARSKA 7

POLITIČKA STRANKA

TELEFON: (032) 345-902
Sajt: www.nova-srbija.org

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

NOVA STRANKA
11000 BEOGRAD
TERAZIJE 29TELEFON: (011) 4066-541
E-mail: office@novastranka.rs
Sajt: www.novastranka.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PARTIJA UJEDINJENIH PENZIONERA SRBIJE-PUPS
11000 BEOGRAD
TOPLIČIN VENAC 11/IIITELEFON: (011) 2928-205
E-mail: office@pups.org.rs
Sajt: www.pups.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SOCIJALDEMOKRATSKA STRANKA
11050 BEOGRAD
VATROSLAVA JAGIĆA 5TELEFON: (011) 4141-000
E-mail: sekretarijat@sds-org.rs
Sajt: www.sds-org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: