BALKAN-FUNGHI
12000 POŽAREVAC
LJUBIČEVSKA NASELJE BB

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU DOO
SKUPLJANJE ŠUMSKIH PEČURAKA I PLODOVA

TELEFON/TELEFAKS: (012) 531-289
E-mail: doobalkanfunghi@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FLORA
34000 KRAGUJEVAC
KRALJA PETRA I 44

SAMOSTALNA RADNJA ZA SAKUPLJANJE LEKOVITOG BILJA

MOBILNI TELEFON: 063 651-987
E-mail: jelenamiso11@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: