LIVNICA KIKINDA
23300 KIKINDA
MILOŠEVAČKI PUT 34

AKCIONARSKO DRUŠTVO
PROIZVODNJA DELOVA ZA AUTO INDUSTRIJU, SPECIJALNIH ALATA I MAŠINA I DRUGE OPREME

TELEFON: (0230) 422-860
E-mail: info.lk-ai@cimos.eu
Sajt: www.livnicakikinda.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

B ADVISORY
11000 BEOGRAD
KRALJA PETRA 45/II

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

TELEFON: (011) 3281-297
E-mail: office@badvisory.net

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

EUROLOGISTIC
24000 SUBOTICA
MATIJE KORVINA 9

UDRUŽENJE ZA POSLOVNU LOGISTIKU

TELEFON: (024) 556-891
E-mail: savezsd@tippnet.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FIĆA
18000 NIŠ
JOSIFA PANČIĆA BB

RADNJA ZA POSLOVNE AKTIVNOSTI, POSREDOVANJE PRI REGISTRACIJI I PRANJE VOZILA

TELEFON: (018) 515-822
E-mail: ficaregistracija@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

INTERNATIONAL COMMODITIES SERVICES
11000 BEOGRAD
NJEGOŠEVA 55

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

TELEFON: (011) 6557-088

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

IPARD EU AGRAR CONSULTING
15300 LOZNICA
KARAĐORĐEVA 10

KONSULTANTSKE USLUGE

MOBILNI TELEFON: 066 8057-754
E-mail: office@ipard.eu
Sajt: www.ipard.eu

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

JUMP2START
11000 BEOGRAD
DALMATINSKA 101

AGENCIJA ZA KANCELARIJSKO ADMINISTRATIVNE USLUGE

MOBILNI TELEFON: 063 7413-515
E-mail: office@pausal.rs
Sajt: www.pausal.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA M
34000 KRAGUJEVAC
SAVE KOVAČEVIĆA 3

AGENCIJA ZA KANCELARIJSKO ADMINISTRATIVNE USLUGE

TELEFON/TELEFAKS: (034) 362-536
E-mail: agencijam@eunet.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KNJIGOVODSTVO LAZIĆ
11030 BEOGRAD
DOSTOJEVSKOG 17

AGENCIJA ZA KANCELARIJSKO ADMINISTRATIVNE USLUGE

TELEFON: (011) 3057-457
E-mail: snezana.atlagic@knjigovodstvo-lazic.rs
Sajt: www.knjigovodstvo-lazic.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

LENA ASG
34000 KRAGUJEVAC
SAVE KOVAČEVIĆA 3/9

AGENCIJA ZA RAČUNOVODSTVENO KNJIGOVODSTVENE POSLOVE I
KANCELARIJSKO-ADMINISTRATIVNE USLUGE

TELEFON: (034) 353-210

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

NIK
34000 KRAGUJEVAC
27. MARTA 19

AGENCIJA ZA KANCELARIJSKO ADMINISTRATIVNE USLUGE
VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA

TELEFON: (034) 338-512
E-mail: jkostic9@hotmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OCEAN BUSINESS SUPPORT
11000 BEOGRAD
VLADETE KOVAČEVIĆA 2-A

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
KOMPLETNA PODRŠKA POSLOVANJU: ADMINISTRATIVNO, ORGANIZACIONO I SAVETODAVNO

TELEFON/TELEFAKS: (011) 3660-006
E-mail: office@oceanbs.rs
Sajt: www.oceanbs.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RINČIĆ AMK
18000 NIŠ
MILORADA VELJKOVIĆA ŠPAJE 15

DOO PRIVREDNO DRUŠTVO
USLUGE TEHNIČKOG PREGLEDA, REGISTRACIJA MOTORNIH VOZILA I AUTO ŠKOLA

TELEFON: (018) 511-693
E-mail: amdnis@sbb.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ROMA AUTO
34000 KRAGUJEVAC
LJUBE VUČKOVIĆA 10

AGENCIJA ZA POSLOVNE AKTIVNOSTI, REGISTRACIJA I PRENOS VLASNIŠTVA MOTORNIH VOZILA, OBAVEZNO I PUTNO OSIGURANJE

TELEFON/TELEFAKS: (034) 349-779
E-mail: romaautokrag@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

STIL-MS
21000 NOVI SAD
BRANKA ĆOPIĆA 8

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

MOBILNI TELEFON: 064 0044-748
E-mail: dm.still@outlook.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: