MAG-MEDICA
21000 NOVI SAD
FUTOŠKA 107

SPECIJALISTIČKA RADIOLOŠKA ORDINACIJA ZA MAGNETNU REZONANCU MAG MEDICA NOVI SAD
MR PREGLED DOJKI, MR KIČME, MR ABDOMENA, MR HIPOFIZE, MR GLAVE I VRATA, MR KARLICE, MR ANGIOGRAFIJA, MR ENTEROGRAFIJA I KOLONOGRAFIJA, SPEKTROSKOPIJA

TELEFON: (021) 4729-970
E-mail: kontakt@mag-medica.rs
Sajt: www.mag-medica.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI LAZAREVAC
11550 LAZAREVAC
DR ĐORĐA KOVAČEVIĆA 27

VANBOLNIČKA I STACIONARNA ZDRAVSTVENA DELATNOST U OBLASTI ENDEMSKE NEFROPATIJE, BUBREŽNIH I DRUGIH INTERNISTIČKIH BOLESTI

CENTRALA: (011) 8120-164
E-mail: nefropatija@eunet.rs
Sajt: www.nefropatijalaz.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

NAŠA POLIKLINIKA
11000 BEOGRAD
CVIJIĆEVA 38

POLIKLINIKA DR RODOLJUB RISTIĆ
KARDIOLOGIJA, ENDOKRINOLOGIJA, GASTROENTEROLOGIJA, ENDOSKOPIJA, PULMOLOGIJA, NEUROLOGIJA, UROLOGIJA, ORL, KOMPLETAN ULTRAZVUK

TELEFON/TELEFAKS: (011) 2766-992
E-mail: info@nasapoliklinika.rs
Sajt: www.nasapoliklinika.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ARTFIZIO
21000 NOVI SAD
HERIJA PINKIJA 61

SPECIJALISTIČKA LEKARSKA ORDINACIJA IZ OBLASTI FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE

TELEFON: (021) 3015-062
E-mail: office@artfizio.com
Sajt: www.artfizio.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AUDIOVOX
11000 BEOGRAD
ZELENI VENAC 6/I

PREDUZEĆE ZA IZRADU I PROMET ORTOPEDSKIH POMAGALA DOO
DISTRIBUCIJA SLUŠNIH APARATA OTICON, AUDIOLOŠKE OPREME INTERACOUSTIC, TRAHEOSTOMATSKIH KANILA FAHL, IMPLANT SISTEMA OTICON MEDICAL I POMOĆNIH SLUŠNIH UREĐAJA PHONICEAR

BESPLATAN INFO TELEFON: 0800 100-103
E-mail: office@audiovox.rs
Sajt: www.slusni-aparati.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BELPRIME CLINIC
11000 BEOGRAD
OHRIDSKA 16

SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA IZ PLASTIČNE I REKONSTRUKTIVNE HIRURGIJE

TELEFON: (011) 3830-254
E-mail: office@belprimeclinic.com
Sajt: www.belprimeclinic.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BEO-LAB
11000 BEOGRAD
RESAVSKA 60

LABORATORIJA ZA MEDICINSKU BIOHEMIJU

TELEFON: (011) 3622-888
E-mail: office@beo-lab.rs
Sajt: www.beo-lab.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BLAGOVEST
11300 SMEDEREVO
KNEZ MIHAJLOVA 46

PEDIJATRIJSKA ORDINACIJA DR GORDANA ODALOVIĆ

TELEFON: (026) 229-856

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

CENTAR ZA MEDICINSKU I KLINIČKU BIOHEMIJU
18000 NIŠ
BULEVAR DR ZORANA ĐINĐIĆA 48

KLINIČKI CENTAR NIŠ

PRIJEMNA AMBULANTA: (018) 4535-666
E-mail: biohemija.kcnis@gmail.com
Sajt: www.kcnis.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

CENTAR ZA NUKLEARNU MEDICINU
18000 NIŠ
BULEVAR DR ZORANA ĐINĐIĆA 48

KLINIČKI CENTAR NIŠ

INFO: (018) 4224-364
E-mail: nuklearna.kcnis@gmail.com
Sajt: www.kcnis.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

CENTAR ZA RADIOLOŠKU DIJAGNOSTIKU
11000 BEOGRAD
RANKEOVA 6

STOMATOLOŠKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU

TELEFON: (011) 3440-841
Sajt: www.stomf.bg.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

CENTAR ZA SLUH I RAVNOTEŽU
11000 BEOGRAD
GOSPODAR JOVANOVA 9

SPECIJALISTIČKA OTORINOLARINGOLOŠKA ORDINACIJA

TELEFON: (011) 2639-790
E-mail: drdusan.pavlovic@gmail.com
Sajt: www.orl.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DAMIBA MEDICAL
11000 BEOGRAD
VOJVODE PETKA 2

SPECIJALISTIČKA RADIOLOŠKA ORDINACIJA

TELEFON: (011) 2642-999
E-mail: info@damibamedical.com
Sajt: www.damibamedical.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DCH DIJAGNOSTIČKI CENTAR HRAM
11000 BEOGRAD
SKERLIĆEVA 22

DIJAGNOSTIČKI CENTAR ZA RADIOLOŠKU DIJAGNOSTIKU: MAGNETNA REZONANCA, MULTISLAJSNI SKENER, RENDGEN, KOLOR DOPLER, ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA, MAMOGRAFIJA, ELEKTROMIONEUROGRAFIJA

TELEFON: (011) 3441-886
E-mail: office@dchram.rs
Sajt: www.dchram.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DR BOJIĆ
11000 BEOGRAD
RAČKOGA 7/4

SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA ZA KOŽNE I POLNE BOLESTI

TELEFON: (011) 2766-792
E-mail: office@drbojic.com
Sajt: www.drbojic.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: