CENTAR ZA SMEŠTAJ I DNEVNI BORAVAK DECE I OMLADINE OMETENE U RAZVOJU
11000 BEOGRAD
SVETOZARA MARKOVIĆA 85-ATELEFON: (011) 2682-278

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

CENTAR ZA SMEŠTAJ I DNEVNI BORAVAK DECE I OMLADINE OMETENE U RAZVOJU
11000 BEOGRAD
ŠEKSPIROVA BBTELEFON: (011) 2662-745
E-mail: csdor@eunet.rs
Sajt: www.csdor.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD KNIĆ
34240 KNIĆ
KNIĆ BBTELEFON: (034) 510-139
E-mail: csrknic@mts.rs
Sajt: www.csrknic.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

CENTAR ZA ZAŠTITU ODOJČADI, DECE I OMLADINE
11000 BEOGRAD
ZVEČANSKA 7TELEFON: (011) 2648-622
E-mail: office@czodo.rs
Sajt: www.zvecanska.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DOM UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA ZMAJ
11000 BEOGRAD
ALEKSANDRA DUBČEKA 1TELEFON/TELEFAKS: (011) 2193-608
E-mail: dom-zmaj@beocity.net
Sajt: www.dombeograd.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DOM ZA DECU I OMLADINU JEFIMIJA
37000 KRUŠEVAC
VESELINA NIKOLIĆA 51TELEFON: (037) 421-027

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DOM ZA DECU I OMLADINU OMETENU U MENTALNOM RAZVOJU - SREMČICA
11253 SREMČICA
MOŠTANIČKA 2CENTRALA: (011) 2521-800
Sajt: www.sremcicadom.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DOM ZA DECU I OMLADINU VERA RADIVOJEVIĆ
26340 BELA CRKVA
JOVANA CVIJIĆA 1TELEFON: (013) 853-021

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DOM ZA DUŠEVNO OBOLELA LICA ČURUG
21238 ČURUG
KRALJA PETRA I 1-ACENTRALA: (021) 2102-570
E-mail: domcurug21@gmail.com
Sajt: www.domcurug.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DOM ZA LICA OMETENA U MENTALNOM RAZVOJU SRCE U JABUCI
26201 JABUKA
JNA 45CENTRALA: (013) 2624-007
E-mail: domsrce@mts.rs
Sajt: www.srce.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DOM ZA STARE NANA
11050 BEOGRAD
KAPETANA MILOŠA ŽUNJIĆA 35-Đ MIRIJEVO

GCS NANA GROUP DOO BEOGRAD
GERONTOLOŠKI CENTAR USTANOVA INTEGRISANE SOCIJALNE I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

TELEFON: (011) 7455-540
E-mail: domnana09@gmail.com
Sajt: www.domnana.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KOLEVKA
24000 SUBOTICA
JAŠE IGNJATOVIĆA 6

DOM ZA DECU OMETENU U RAZVOJU

TELEFON: (024) 552-468
Sajt: www.domkolevka.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SOS DEČJE SELO
36000 KRALJEVO
PRVOMAJSKA 46-A

CENTAR ZA PORODIČNI SMEŠTAJ DECE BEZ RODITELJSKOG STARANJA

TELEFON: (036) 375-450
Sajt: www.sos-decijasela.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

STUDENTSKI CENTAR
24000 SUBOTICA
SEGEDINSKI PUT 11

USTANOVA ZA STANDARD STUDENATA

TELEFON: (024) 546-637

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: