CENTAR LOKALNIH USLUGA GRADA KRALJEVA
36000 KRALJEVO
ZELENA GORA 37-ATELEFON: (036) 338-770
E-mail: clugkv@mts.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

LA VIDA CLA
11080 BEOGRAD (ZEMUN)
DOBROVOLJAČKA 1-A

PRUŽANJE USLUGA POMOĆI U KUĆI
POMOĆ I NEGA ZA STARA LICA I PATRONAŽNA SLUŽBA

TELEFON: (011) 2198-036
E-mail: ristic.lavidacla@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

NIVEUS TIM
32000 ČAČAK
KNEZA ALEKSANDRA KARAĐORĐEVIĆA 36

AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE BEZ SMEŠTAJA
POMOĆ U KUĆI STARIM LICIMA, LIČNI PRATILAC DETETA

TELEFON: (032) 711-406
E-mail: info@niveustim.rs
Sajt: www.niveustim.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: