MINERALICO-NEMETALI
17542 VRANJSKA BANJA
JUŽNOMORAVSKIH BRIGADA 10

DOO RUDNICI I INDUSTRIJA NEMETALA
PROIZVODNJA I PRERADA VULKANSKIH TUFOVA, BETONSKE GLINE, ZEOLITA

TELEFON: (017) 546-496

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RIO SAVA EXPLORATION
11000 BEOGRAD
TAKOVSKA 45

PREDUZEĆE ZA EKOLOŠKA ISTRAŽIVANJA DOO

TELEFON: (011) 2761-477
E-mail: serbia@riotinto.com
Sajt: www.riotintoserbia.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: