PEŠTERSKI TRESET
36320 TUTIN
LESKOVA BB

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
DISTRIBUCIJA PROIZVODA NA BAZI TUTINSKOG TRESETA SA PEŠTERA

TELEFON: (020) 810-500
E-mail: kemal.hajrovic@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PEŠTERSKI TRESET PRODUCTION
36320 TUTIN
REVOLUCIJE BB

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
EKSPLOATACIJA, PROIZVODNJA, PRERADA I PRODAJA TRESETA I SUPSTRATA

TELEFON: (020) 811-711
E-mail: pesterskitreset@gmail.com
Sajt: www.pesterskitreset.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: