ABL FAKTOR
11000 BEOGRAD
KRALJA PETRA 45

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO BEOGRAD
PRUŽANJE FAKTORING USLUGA

TELEFON: (011) 6555-146
E-mail: office@ablfaktor.rs
Sajt: www.ablfaktor.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ABL SOLVENT
11000 BEOGRAD
KRALJA PETRA 45

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

TELEFON/TELEFAKS: (011) 3231-630
E-mail: office@ablfaktor.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA
11000 BEOGRAD
KNEZ MIHAILOVA 2-4TELEFON: (011) 2075-100
E-mail: info@aod.rs
Sajt: www.aod.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

APS
11000 BEOGRAD
ŽORŽA KLEMANSOA 19/3

PREDUZEĆE ZA POSREDOVANJE I PRUŽANJE USLUGA DOO
UPRAVLJANJE INVESTICIONIM SREDSTVIMA, REAL ESTATE I NAPLATA POTRAŽIVANJA

TELEFON: (011) 6351-604
E-mail: office.serbia@aps-holding.com
Sajt: www.aps-holding.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ARENA
34000 KRAGUJEVAC
BRANKA RADIČEVIĆA 18/7 I SPRAT

SZR AGENCIJA ZA NEKRETNINE I MENJAČNICA


TELEFON/TELEFAKS: (034) 337-304
E-mail: office@arenanekretnine.com
Sajt: www.arenanekretnine.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

CENTAR FAKTOR
11000 BEOGRAD
NUŠIĆEVA 15

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
DOMAĆI I MEĐUNARODNI FAKTORING, ESKONT MENICA, NAPLATA POTRAŽIVANJA I SAVETODAVNE USLUGE

TELEFON: (011) 3336-352
E-mail: office@centarfaktor.rs
Sajt: www.centarfaktor.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DRENINVEST
11080 BEOGRAD (ZEMUN)
PRVE PRUGE 33

PREDUZEĆE ZA INVESTIRANJE, TRGOVINU I USLUGE DOO

TELEFON: (011) 2227-751

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

EKI INVESTMENT
11000 BEOGRAD
DOSITEJEVA 1-A

EVROLIFE INVESTMENT
11000 BEOGRAD
OMLADINSKA 11-V

INVESTICIONA KOMPANIJA AD

TELEFON: 0701 110-150
E-mail: office@evrolife-investment.com
Sajt: www.evrolife-investment.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FBF
11070 BEOGRAD
VLADIMIRA POPOVIĆA 6

PRIVREDNO DRUŠTVO DOOInformacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FINANCE CONSULTING
24000 SUBOTICA
MAKSIMA GORKOG 9-11/I

DOO ZA KONSALTNIG I FINANSIJSKO POSREDOVANJE

TELEFON: (024) 555-349
Sajt: www.financeconsulting.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FINERA FACTORING
11000 BEOGRAD
TRG REPUBLIKE 5/9

DOO

TELEFON/TELEFAKS: (011) 2633-699
E-mail: office@finera.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FOCUS FACTOR PLUS
11070 BEOGRAD
VLADIMIRA POPOVIĆA 6 A-209

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
USLUGE U OBLASTI FAKTORINGA, KOMPENZACIJA I OTKUPA POTRAŽIVANJA

TELEFON: (011) 2694-922
E-mail: office@focusfactor.rs
Sajt: www.focusfactor.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FOND ZA INOVACIONU DELATNOST
11000 BEOGRAD
NEMANJINA 22-26

PODSTICANJE I FINANSIRANJE INOVATIVNOSTI U PRIORITETNIM OBLASTIMA NAUKE I TEHNOLOGIJE, PODRŠKA TRANSFERU KA PRIVREDI I POMOĆ MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA KOJA RAZVIJAJU INOVACIONE TEHNOLOGIJE

VELJKA DUGOŠEVIĆA 54, OBJEKAT B-4, II SPRAT: (011) 6555-696
E-mail: office@inovacionifond.rs
Sajt: www.inovacionifond.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: