INSTITUT ZA PREVENTIVU

INSTITUT ZA PREVENTIVU

 
18000 NIŠ
BULEVAR 12. FEBRUARA 81

INSTITUT ZA PREVENTIVU, ZAŠTITU NA RADU, PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU I RAZVOJ DOO NOVI SAD, OGRANAK 27. JANUAR NIŠ
STRUČNA POMOĆ U OBLASTI ZAŠTITE NA RADU, ZAŠTITE OD POŽARA I EKSPLOZIJE, ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, TEHNIČKI PREGLEDI OBJEKATA

(018) 244-921
TELEFON
(018) 248-433
TELEFON
(018) 244-920
TELEFON/TELEFAKS

E-mail:

PIB:
100720850
Matični broj:
08187533
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: