GLOBAL CARE SURGERY
21000 NOVI SAD
LAZE NANČIĆA 5

SPECIJALNA BOLNICA OPŠTE HIRURGIJE OPŠTA I ABDOMINALNA HIRURGIJA, UROLOGIJA, VASKULARNA HIRURGIJA, INTERVENTNA RADIOLOGIJA

TELEFON: (021) 2100-560
E-mail: hospital@globalcaresurgery.info
Sajt: www.globalcaresurgery.info
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
GLOBAL PROTECT SERVICE
11000 BEOGRAD
BERANSKA 2-V

PREDUZEĆE ZA PRIVATNO OBEZBEĐENJE DOO USLUGE FIZIČKO-TEHNIČKOG OBEZBEĐENJA, UGRAĐIVANJE VIDEO NADZORA I ALARMNIH SISTEMA FIZIČKO TEHNIČKO OBEZBEĐENJE, ZAŠTITA LICA I OBJEKATA, INDUSTRIJSKIH POGONA, GRADILIŠTA, POSLOVNIH ZGRADA, JAVNIH SKUPOVA I MANIFESTACIJA, ZAŠTITA LICA U MESTU I POKRETU TEHNIČKA ZAŠTITA: UGRADNJA I INSTALACIJA TEHNIČKE OPREME ZA VIDEO NADZOR, PROTIVPROVALNIH SISTEMA I SISTEMA KONTROLE PRISTUPA, ALARM MONITORING, ODRŽAVANJE, POPRAVKE I SERVIS TEHNIČKIH SISTEMA ZAŠTITE PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA: PROJEKTOVANJE I INSTALACIJA SISTEMA ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU, PROJEKTNA DOKUMENTACIJA, BEZBEDNOSNA PROCENA OBJEKATA, PROCENA RIZIKA U ZAŠTITI LICA, IMOVINE I POSLOVANJA, PROTIVPOŽARNI INŽENJERING, PROCENA RIZIKA OD KATASTROFA I PLAN ZAŠTITE I SPASAVAN

TELEFON/TELEFAKS: (011) 3055-252
E-mail: office@globalprotect.rs
Sajt: www.globalprotect.rs
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
GLOBALSERT
11000 BEOGRAD
OBILIĆEV VENAC 18-20 LOKAL 5.6.

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA SERTIFIKACIJU I NADZOR MENADŽMENT SISTEMA DOO

TELEFON/TELEFAKS: (011) 3286-547
E-mail: globalsert.office@gmail.com
Sajt: www.globalsert.com
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
GRAND TOURS
21000 NOVI SAD
ŽELEZNIČKA 23-A

DOO TURISTIČKA AGENCIJA ORGANIZACIJA INDIVIDUALNIH I GRUPNIH PUTOVANJA, ORGANIZACIJA OMLADINSKOG I ĐAČKOG TURIZMA U ZEMLJI, LETOVANJA, ZIMOVANJA, EVROPSKE METROPOLE, DALEKE DESTINACIJE, KONGRESNI, BANJSKI I ZDRAVSTVENI TURIZAM

TELEFON: (021) 422-324
E-mail: office@grandtours.co.rs
Sajt: www.grandtours.rs
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
GRAND TOURS
11000 BEOGRAD
KRALJICE NATALIJE 78

DOO TURISTIČKA AGENCIJA NOVI SAD, POSLOVNA JEDINICA BEOGRAD ORGANIZACIJA INDIVIDUALNIH I GRUPNIH PUTOVANJA, ORGANIZACIJA OMLADINSKOG I ĐAČKOG TURIZMA U ZEMLJI, LETOVANJA, ZIMOVANJA, EVROPSKE METROPOLE, DALEKE DESTINACIJE, KONGRESNI, BANJSKI I ZDRAVSTVENI TURIZAM

TELEFON: (011) 3616-047
E-mail: officebg@grandtours.co.rs
Sajt: www.grandtours.rs
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
GRANSKI SINDIKAT JAVNIH SAOBRAĆAJNIH I KOMUNALNIH DELATNOSTI NEZAVISNOST
11103 BEOGRAD
NUŠIĆEVA 21TELEFON: (011) 6303-257
E-mail: gsjskd@nezavisnost.org
Sajt: www.nezavisnost.org
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
GRANSKI SINDIKAT KULTURE, UMETNOSTI I MEDIJA NEZAVISNOST
11103 BEOGRAD
NUŠIĆEVA 21TELEFON/TELEFAKS: (011) 3346-134
E-mail: gskum@nezavisnost.org
Sajt: www.nezavisnost.org
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
GRANSKI SINDIKAT POLJOPRIVREDE I PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE NEZAVISNOST
11103 BEOGRAD
NUŠIĆEVA 21TELEFON: (011) 3038-162
E-mail: gsppi@nezavisnost.org
Sajt: www.gsppinezavisnost.org.rs
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
GRANSKI SINDIKAT PROSVETNIH RADNIKA SRBIJE NEZAVISNOST
11103 BEOGRAD
NUŠIĆEVA 21TELEFON: (011) 3342-264
E-mail: gsprs@nezavisnost.org
Sajt: www.gsprs-nezavisnost.org.rs
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
GRANSKI SINDIKAT RUDARSTVA I ENERGETIKE NEZAVISNOST
11103 BEOGRAD
NUŠIĆEVA 21TELEFON: (011) 3345-159
E-mail: kancelarija.gsrie@nezavisnost.org
Sajt: www.nezavisnost.org
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
GRANSKI SINDIKAT SAOBRAĆAJA I TELEKOMUNIKACIJA NEZAVISNOST
11103 BEOGRAD
NUŠIĆEVA 21TELEFON: (011) 3346-537
E-mail: gssitelnezavisnost@gmail.com
Sajt: www.gssitel.org.rs
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
GRANSKI SINDIKAT UPRAVE, PRAVOSUĐA, ODBRANE I POLICIJE NEZAVISNOST
11103 BEOGRAD
NUŠIĆEVA 21MOBILNI TELEFON: 063 506-911
E-mail: gsupoip.nezavisnost@gmail.com
Sajt: www.nezavisnost.org
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
GRANSKI SINDIKAT ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE NEZAVISNOST
11103 BEOGRAD
NUŠIĆEVA 21TELEFON/TELEFAKS: (011) 3348-737
E-mail: gszsz.nezavisnost@gmail.com
Sajt: www.gszsz-nezavisnost.org
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
GRAPEX PLUS
11000 BEOGRAD
ADMIRALA VUKOVIĆA 28

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO PRODAJA REPROMATERIJALA ZA PROIZVODNJU PROIZVODA OD PLASTIKE: PP, PE, PS, COP POLIMERI

MOBILNI TELEFON: 061 2008-002
E-mail: office@grapex.rs
Sajt: www.grapex.rs
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
GRAĐEVINSKE ARMATURE JOKSIĆ
11550 LAZAREVAC
JANKA STAJČIĆA 43

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DOO PROIZVODNJA GRAĐEVINSKIH ARMATURA: OBRAĐENO BETONSKO GVOŽĐE, PROIZVODNJA ARMATURNIH MREŽA, REŠETKASTE TUNELSKE PODGRADE (REMENATE), IZRADA ARMATURNIH KOŠEVA ZA ŠIP I DIJAFRAGMU

TELEFON/TELEFAKS: (011) 8155-328
E-mail: office@armaturejoksic.co.rs
Sajt: www.armaturejoksic.com
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: