OMYA VENČAC
34300 ARANĐELOVAC
VENČAČKI PUT BB

DOO RUDNICI I INDUSTRIJA MERMERA I GRANITA

TELEFON: (034) 6170-349
Sajt: www.omya.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OPŠTINA ARANĐELOVAC
34300 ARANĐELOVAC
VENAC SLOBODE 10TELEFON: (034) 711-311
Sajt: www.arandjelovac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ORAŠAC
34300 ARANĐELOVAC
MILANA MATIJAŠEVIĆA 7

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROMET ROBE NA MALO I VELIKO, EXPORT IMPORT DOO
TRGOVINA ELEKTRO-MATERIJALOM, BELOM TEHNIKOM, OPREMOM ZA CENTRALNO GREJANJE I VODOVODNIM MATERIJALOM

TELEFON: (034) 724-237
E-mail: orasacdoo@open.telekom.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OSNOVNI SUD U KRAGUJEVCU
34300 ARANĐELOVAC
KNJAZA MILOŠA 102

SUDSKA JEDINICA U ARANĐELOVCU

TELEFON: (034) 6170-637

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

P.S. FASHION DESIGN
34300 ARANĐELOVAC
KNJAZA MILOŠA 212

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE DOO ČAČAK, PRODAJNO MESTO ARANĐELOVAC
MODNA KUĆA ZA PROIZVODNJU I PRODAJU ŽENSKE MODNE KONFEKCIJE

MOBILNI TELEFON: 065 2622-062
E-mail: ps.arandjelovac@ps.rs
Sajt: www.psfashion.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PAVSTONE
34300 ARANĐELOVAC
MARINOVAC BB

DOO ZA PROIZVODNJU I USLUGE
UVOZ, PRODAJA I OBRADA MERMERA I GRANITA ZA GRAĐEVINARSTVO

TELEFON: (034) 727-903
E-mail: office@pavstone.rs
Sajt: www.pavstone.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PC PRACTIC
34300 ARANĐELOVAC
VOŽDA KARAĐORĐA 91

PBD UNION DOO ARANĐELOVAC
ONLINE PRODAVNICA

TELEFON: (034) 6171-111
E-mail: prodaja@pcpractic.rs
Sajt: www.pcpractic.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PERNADES
34300 ARANĐELOVAC
PROTE ISAKOVIĆA BB

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, USLUGE I PROMET, EXPORT-IMPORT DOO
ŠAMOT, VATROSTALNI MATERIJALI I TEHNIČKA KERAMIKA

TELEFON/TELEFAKS: (034) 727-518
E-mail: pernades@ptt.rs
Sajt: www.pernades.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PLOČE
34300 ARANĐELOVAC
PROTE ISAKOVIĆA 17

RUDNICI I INDUSTRIJA MERMERA I GRANITA DOO
PROIZVODNJA ELEMENATA OD BUKOVIČKOG GRANITA ZA SPOLJAŠNJU I UNUTRAŠNJU UPOTREBU

RUDNIK BUKOVIK: (034) 6883-035
E-mail: zkrsolebelosavci@gmail.com
Sajt: www.plocedoo.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POBEDA
34300 ARANĐELOVAC
INDUSTRIJSKA ZONA BB

MLINSKO PEKARSKA INDUSTRIJA DOO U SASTAVU PEŠTAN GRUPE

TELEFON: (034) 727-444
E-mail: office@mpipobeda.com
Sajt: www.mpipobeda.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PODRUM KORUŠAC
34300 ARANĐELOVAC
VISOKOG STEVANA 13

RADNJA ZA TRGOVINU ALKOHOLNIM PIĆIMA

MOBILNI TELEFON: 069 1040-520
E-mail: dhadzic10@gmail.com
Sajt: www.rakijakorusac.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POLET
34300 ARANĐELOVAC
KNJAZA MILOŠA 73

GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE AD

CENTRALA: (034) 711-798

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PORESKA UPRAVA MINISTARSTVA FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
34300 ARANĐELOVAC
KNJAZA MILOŠA 295

FILIJALA ARANĐELOVAC

TELEFON: (034) 720-171
Sajt: www.poreskauprava.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
34300 ARANĐELOVAC

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA ARANĐELOVAC

ILIJE GARAŠANINA 28: (034) 725-174
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PREKRŠAJNI SUD U ARANĐELOVCU
34300 ARANĐELOVAC
KNJAZA MILOŠA 102TELEFON/TELEFAKS: (034) 723-908
E-mail: uprava@ar.pk.sud.rs
Sajt: www.ar.pk.sud.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: