NATURA TRADE
15300 LOZNICA
BANJSKA BB

PROIZVODNO TRGOVINSKO PREDUZEĆE DOO
KARTONSKE KUTIJE, PAPIRNE KESE I LEPLJIVE TRAKE ZA INDUSTRIJSKU UPOTREBU

CENTRALA: (015) 877-728
E-mail: office@paperbagsnatura.co.rs
Sajt: www.paperbagsnatura.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

NAŠ DOM
15300 LOZNICA
BULEVAR DOSITEJA OBRADOVIĆA 6

KOMUNALNO JAVNO PREDUZEĆE

TELEFON/TELEFAKS: (015) 7882-291
E-mail: kjpnasdom@neobee.net
Sajt: www.kjpnasdom.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

NELLI
15300 LOZNICA
GEORGIJA JAKŠIĆA 14

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PRERADU I PROMET DOO
FABRIKA KONDITORSKIH PROIZVODA NETLY

TELEFON: (015) 893-969
E-mail: nelly.loznica@gmail.com
Sajt: www.netly.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

NETWARE
15300 LOZNICA
TRG JOVANA CVIJIĆA 7

DRUŠTVO ZA KOMPJUTERSKI INŽENJERING DOO BANJA KOVILJAČA
IZRADA WEB SAJTOVA, RAČUNARSKE MREŽE, SERVIS RAČUNARA I FISKALNIH KASA, PROJEKTOVANJE I MONTAŽA VIDEO NADZORA, RAČUNARSKI KURSEVI

TELEFON: (015) 893-399
E-mail: office@netware.rs
Sajt: www.netware.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

NEŠKOM
15300 LOZNICA
GEORGIJA JAKŠIĆA 5

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
GRAĐEVINARSTVO I ZAVRŠNI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU, REKONSTRUKCIJE POSTOJEĆIH OBJEKATA

TELEFON: (015) 888-070
E-mail: office@neskom.rs
Sajt: www.neskom.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

NINIĆ LINE
15300 LOZNICA
OBILAZNI PUT BB

DRUŠTVO ZA PROMET I PRERADU DOO

MOBILNI TELEFON: 065 2889-955

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

NLB BANKA
15300 LOZNICA
POP LUKINA 8

AD BEOGRAD, FILIJALA LOZNICA

TELEFON: (015) 881-895
Sajt: www.nlb.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

NORA
15300 LOZNICA
DRINSKE DIVIZIJE 48

VETERINARSKA AMBULANTA

TELEFON: (015) 872-906

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

NOVITET
15300 LOZNICA
OBILAZNI PUT BB

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET DOO

TELEFON: (015) 812-400

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OBUĆA METRO
15300 LOZNICA
VLADISLAVA BRONJEVSKOG 1

DOO VRBAS, PJ LOZNICA
TRGOVINA NA MALO OBUĆOM

MOBILNI TELEFON: 062 8819-675
E-mail: loznica@obucametro.rs
Sajt: www.obucametro.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OKTOPOD TRAVEL
15300 LOZNICA
PAŠIĆEVA 1 LOKAL 25

DOO PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PREVOZ I PRUŽANJE USLUGA U SAOBRAĆAJU BEOGRAD
POSLOVNICA 9, LOZNICA

TELEFON: (015) 892-816
E-mail: loznica@oktopod.rs
Sajt: www.oktopod.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OMEGA-PROFEKS
15300 LOZNICA
ŠABAČKI PUT BB

DOO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET
UVOZ, DISTRIBUCIJA I PRERADA DRVETA I MATERIJALA OD DRVETA ZA OPREMANJE ENTERIJERA

TELEFON: (015) 810-010
E-mail: prodaja.loznica@omegaprofeks.co.rs
Sajt: www.omegaprofeks.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OPŠTA BOLNICA LOZNICA
15300 LOZNICA
BOLNIČKA 65TELEFON: (015) 873-333
E-mail: uprava@bolnicaloznica.rs
Sajt: www.bolnicaloznica.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ORIOLIK-PROM
15300 LOZNICA
RUNJANI BB

DOO PROIZVODNO TRGOVINSKO PREDUZEĆE
HEMIJSKI PREPARATI ZA POLJOPRIVREDU I DRVNI PROIZVODI

TELEFON: (015) 889-574

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OSNOVNI SUD U LOZNICI
15300 LOZNICA
JOVANA CVIJIĆA BBKABINET PREDSEDNIKA SUDA: (015) 898-135
E-mail: uprava@lo.os.sud.rs
Sajt: www.lo.os.sud.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: