HIDROGRAĐEVINAR
22000 SREMSKA MITROVICA
PROMENADA 13

AKCIONARSKO DRUŠTVO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE

TELEFON: (022) 621-377

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

HIDROMONT
22000 SREMSKA MITROVICA
MIRNA 6

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE U PROMETU DOO
PROIZVODNJA FLEKSIBILNIH HIDRAULIČNIH CREVA I CEVOVODA SA PRIKLJUČNIM ELEMENTIMA

TELEFON: (022) 612-705
E-mail: office.hidromont@gmail.com
Sajt: www.hidromont.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

HIDROSREM
22000 SREMSKA MITROVICA
PROMENADA 13

VODOPRIVREDNO PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
GAZDOVANJE VODNIM RESURSIMA, ISKORIŠĆAVANJE I UPOTREBA VODA, ZAŠTITA VODA I ZAŠTITA OD ŠTETNOG DEJSTVA VODA, ODRŽAVANJE I IZRADA HIDROTEHNIČKIH OBJEKATA NA REGIONALNIM I MAGISTRALNIM PUTEVIMA

TELEFON: (022) 625-555
E-mail: goran.zvonar@hidrosrem.rs
Sajt: www.hidrosrem.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

HIDROTERMA
22000 SREMSKA MITROVICA
MARKA AURELIJA BB

PREDUZEĆE ZA GRAĐEVINARSTVO I INŽENJERING DOO
PROJEKTOVANJE, GRAĐEVINARSTVO I INŽENJERING TERMOTEHNIČKIH, TERMOMAŠINSKIH, GASNIH, VODOVODNIH I KANALIZACIONIH INSTALACIJA

TELEFON/TELEFAKS: (022) 639-223
E-mail: smhidroterma@gmail.com
Sajt: www.hidroterma.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

HOTEL SIRMIUM
22000 SREMSKA MITROVICA
VUKA KARADŽIĆA 8

SIRMIUM RESORT DOO SREMSKA MITROVICA U LIKVIDACIJI

TELEFON: (022) 626-333

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

HOTEL SREM
22000 SREMSKA MITROVICA
FRUŠKOGORSKA BB

OGRANAK KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD U SREMSKOJ MITROVICI
HOTEL SA 3 ZVEZDICE

TELEFON: (022) 638-216
E-mail: sremhotel@gmail.com
Sajt: www.hotelsrem.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

HUPRO
22000 SREMSKA MITROVICA
PROMENADA 11

DOO ZA GRAĐEVINSKE RADOVE BAČKI PETROVAC
PROIZVODNJA SAMONOSEĆIH ČELIČNIH LUČNIH KONSTRUKCIJA

TELEFON/TELEFAKS: (022) 615-055
E-mail: dragojlovic@hupro.rs
Sajt: www.hupro.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

I - CARGO INC
22000 SREMSKA MITROVICA
MARKA AURELIJA 24

DRUŠTVO ZA TRANSPORT DOO

TELEFON: (022) 2150-500

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

IN VET
22000 SREMSKA MITROVICA
PETRA PRERADOVIĆA 149

DOO ZA PROIZVODNJU I PROMET

TELEFON: (022) 639-172
E-mail: in-vet@mts.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

INFOLAB-SM
22000 SREMSKA MITROVICA
MATOŠEVA 15

VELEPRODAJA RAČUNARA I OPREME

MOBILNI TELEFON: 064 1355-972
E-mail: infolabsm@mts.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

INTEGRIS
22000 SREMSKA MITROVICA
MATIJE HUĐI 60

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE DOO

TELEFON: (022) 610-688

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

INTER KOVAČ
22000 SREMSKA MITROVICA
MILICE STOJADINOVIĆ 21

TRANSPORTNO I TRGOVINSKO PREDUZEĆE DOO
PREVOZ ROBE U DOMAĆEM I MEĐUNARODNOM TRANSPORTU

TELEFON: (022) 622-734
E-mail: office@interkovac.com
Sajt: www.interkovac.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ISTORIJSKI ARHIV SREM
22000 SREMSKA MITROVICA
VUKA KARADŽIĆA 4TELEFON: (022) 613-592

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

JAVNI BELEŽNIK MAJA GALEČIĆ
22000 SREMSKA MITROVICA
ARSENIJA ČARNOJEVIĆA 10TELEFON: (022) 623-851

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

JAVNI BELEŽNIK MAJA GALEČIĆ
22000 SREMSKA MITROVICA
SVETOG DIMITRIJA 19-ATELEFON: (022) 624-808

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: