GS1 SRBIJA P.U.
11070 BEOGRAD
BULEVAR ZORANA ĐINĐIĆA 73/I

POSLOVNO UDRUŽENJE ZA NUMERISANJE ARTIKALA

TELEFON: (011) 3132-312
E-mail: office@gs1rs.org
Sajt: www.gs1rs.org

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE
21000 NOVI SAD
HAJDUK VELJKOVA 11TELEFON: (021) 4803-709
E-mail: office@pkv.rs
Sajt: www.pkv.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PRIVREDNA KOMORA SRBIJE
11000 BEOGRAD
RESAVSKA 13-15CALL CENTAR: 0800 808-809
E-mail: bis@pks.rs
Sajt: www.pks.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KOMORA ZDRAVSTVENIH USTANOVA SRBIJE
11000 BEOGRAD
HAJDUK VELJKOV VENAC 4-6TELEFON: (011) 3622-523
E-mail: kzus@mts.rs
Sajt: www.komorazus.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POSLOVNO UDRUŽENJE A.M.I. NOVI SAD
21000 NOVI SAD
VLADIKE ĆIRIĆA 16 LOKAL 5

POSLOVNO UDRUŽENJE UVOZNIKA I IZVOZNIKA POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE AGRICULTURAL MACHINERY IMPORTERS AND EXPORTERS - A.M.I. NOVI SAD

MOBILNI TELEFON: 069 5517-633
E-mail: office@ami-ns.org.rs
Sajt: www.ami-ns.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ALUMINIUM
11000 BEOGRAD
TRG NIKOLE PAŠIĆA 1

POSLOVNO UDRUŽENJE PROIZVOĐAČA I PRERAĐIVAČA BOKSITA, GLINICE I ALUMINIJUMA

TELEFON: (011) 3233-180

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AMERIČKA PRIVREDNA KOMORA U SRBIJI-AMCHAM
11000 BEOGRAD
SMILJANIĆEVA 24/ITELEFON: (011) 3088-132
E-mail: info@amcham.rs
Sajt: www.amcham.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ANEM
11000 BEOGRAD
TAKOVSKA 9/16

ASOCIJACIJA NEZAVISNIH ELEKTRONSKIH MEDIJA

TELEFON: (011) 3225-852
E-mail: anem@anem.org.rs
Sajt: www.anem.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ASOCIJACIJA INDUSTRIJE ČELIKA
11000 BEOGRAD
KOLARČEVA 7/V

POSLOVNO UDRUŽENJE CRNE METALURGIJE SRBIJE

TELEFON: (011) 3248-526

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ASOCIJACIJA LIZING KOMPANIJA SRBIJE
11000 BEOGRAD
MAKEDONSKA 30/VI

POSLOVNO UDRUŽENJE

TELEFON: (011) 3130-714
E-mail: office@alcs.org.rs
Sajt: www.alcs.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BEOTAKSI
11000 BEOGRAD
MATE VIDAKOVIĆA 26

OPŠTE UDRUŽENJE SAMOSTALNIH AUTO TAKSI PREVOZNIKA LICA I STVARI

TELEFON: (011) 2438-120
Sajt: www.radiobeotaxi.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

CIS
11000 BEOGRAD
KRALJA MILANA 4

POSLOVNO UDRUŽENJE CEMENTNE INDUSTRIJE SRBIJE

TELEFON: (011) 3620-090

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FARMACEUTSKA KOMORA SRBIJE
21000 NOVI SAD
HAJDUK VELJKOVA 11 MASTER CENTAR II SPRAT LOK. 204

OGRANAK VOJVODINA

TELEFON: (021) 6618-833
E-mail: ogranakvojvodina@farmkom.rs
Sajt: www.farmkom.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FARMACEUTSKA KOMORA SRBIJE
34000 KRAGUJEVAC
CRVENOG KRSTA 7 LOKAL 23

OGRANAK KRAGUJEVAC

TELEFON: (034) 6391-200
E-mail: ogranakkragujevac@farmkom.rs
Sajt: www.farmkom.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FARMACEUTSKA KOMORA SRBIJE
18000 NIŠ
ZELENGORSKA 4 LOKAL L2

OGRANAK NIŠ SA KIM

TELEFON: (018) 295-565
E-mail: ogranaknis@farmkom.rs
Sajt: www.farmkom.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: