AGRO-RAS
36300 NOVI PAZAR
STEVANA NEMANJE 232

ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA

TELEFON: (020) 5311-990

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AGRO-RAČA
34210 RAČA (KRAGUJEVAČKA)
KRALJA PETRA I 1

ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA

TELEFON: (034) 751-267
E-mail: zzagroraca@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AGROINDUSTRIJSKA KORPORACIJA BEOGRAD
11213 PADINSKA SKELA
INDUSTRIJSKO NASELJE BB

AKCIONARSKO DRUŠTVO

TELEFON: (011) 8871-734
E-mail: office@aikb.rs
Sajt: www.aikb.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AGROPROIZVOD
31000 UŽICE
SLANUŠKA 8

ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA

TELEFON/TELEFAKS: (031) 513-845

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AL DAHRA SRBIJA
11213 PADINSKA SKELA
INDUSTRIJSKO NASELJE BB

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

TELEFON: (011) 7456-100
E-mail: info.adsr@aldahra.com
Sajt: www.aldahra.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BALASSA FARM
24220 ČANTAVIR
SALAŠ 129

POLJOPRIVREDNO GAZDINSTVO MIKLOŠA BALAŠA
PROIZVODNJA MLEKA I MESA

TELEFON: (024) 782-262
E-mail: balassafarm@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BD AGRO
11272 DOBANOVCI
LOLE RIBARA BB

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU I PROIZVODNJU MLEKA

TELEFON: (011) 8465-400
E-mail: office@bdagro.com
Sajt: www.bdagro.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BRAĆA ČETROVIĆI
36203 ADRANI
ADRANI BB

OD ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE

TELEFON: (036) 841-475

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

CENTRO-PROIZVODNJA COOP
11000 BEOGRAD
BULEVAR VOJVODE MIŠIĆA 41

DOO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PRERADU, PROMET I USLUGE

TELEFON/TELEFAKS: (011) 2650-772

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

CONIMEX-AZ
18000 NIŠ
ZETSKA 2

DOO ZA PROIZVODNJU, UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I PRUŽANJE USLUGA
TRGOVINA OPREMOM ZA MLEKARSKU INDUSTRIJU I ZA PAKOVANJE VAKUM POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

TELEFON/TELEFAKS: (018) 4232-570

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

D.M.M.K. GILAC
37242 STOPANJA
STOPANJA BB

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET DOO

TELEFON: (037) 727-900

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DRAGOŠEVO
12300 PETROVAC NA MLAVI
OREŠKOVICA BB

OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA

TELEFON: (012) 345-989

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GLOBAL SEED
21238 ČURUG
GOSPOĐINAČKA 1-A

POSLOVNI SISTEM DOO
ORGANSKA BILJNA I STOČARSKA PROIZVODNJA, PROIZVODNJA ORGANSKIH SMEŠA ZA ISHRANU PREŽIVARA, OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

TELEFON: (021) 4804-300
E-mail: global.seed@globalseed.info
Sajt: www.globalseed.info

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GOLUBAC
12223 GOLUBAC
GOLUBAC BB

ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA

TELEFON: (012) 675-035

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GRADINA KOOP
36000 KRALJEVO
CVETKE BB

PROIZVODNO TRGOVINSKO DRUŠTVO DOO

TELEFON: (036) 331-247

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: