RUDARSKI BASEN KOLUBARA
11550 LAZAREVAC
SVETOG SAVE 1

OGRANAK ELEKTROPRIVREDE SRBIJE JAVNO PREDUZEĆE BEOGRAD

DIREKTOR: (011) 8122-704
E-mail: goran.perisic@rbkolubara.rs
Sajt: www.rbkolubara.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ENERGY CONSULTING AND ENGINEERING
18000 NIŠ
MAČVANSKA 1

KONSALTING I INŽENJERING U OBLASTI ENERGETIKE DOOInformacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RESAVICA
19370 BOLJEVAC
BOGOVINA BB

JAVNO PREDUZEĆE ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLJA RESAVICA, RUDNIK MRKOG UGLJA BOGOVINA

TELEFON: (030) 460-406
E-mail: sasa.stevanovic@jppeu.rs
Sajt: www.jppeu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RESAVICA
18230 SOKOBANJA
SLOBODAN KOKERIĆ

JAVNO PREDUZEĆE ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLJA RESAVICA, RUDNIK MRKOG UGLJA SOKO

CENTRALA: (018) 880-300
E-mail: rmusoko@nadlanu.com
Sajt: www.jppeu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RESAVICA
35237 RESAVICA
RADENKO CVIJETIĆ

JAVNO PREDUZEĆE ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLJA RESAVICA, RUDNIK MRKOG UGLJA REMBAS

DIREKTOR: (035) 627-522
E-mail: radenko.cvijetic@jppeu.rs
Sajt: www.jppeu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RESAVICA
36310 SJENICA
ŠTAVALJ BB

JAVNO PREDUZEĆE ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLJA RESAVICA, RUDNIK MRKOG UGLJA ŠTAVALJ

CENTRALA: (020) 5751-030
E-mail: mensud.turkovic@jppeu.rs
Sajt: www.jppeu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RESAVICA
19341 GRLJAN
GRLJAN BB

JAVNO PREDUZEĆE ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLJA RESAVICA, RUDNIK LIGNITA LUBNICA

DIREKTOR: (019) 456-705
E-mail: slobodan.mitic@jppeu.rs
Sajt: www.jppeu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RESAVICA
12316 KREPOLJIN
KREPOLJIN BB

JAVNO PREDUZEĆE ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLJA RESAVICA, RUDNIK MRKOG UGLJA JASENOVAC

DIREKTOR: (012) 7160-210
E-mail: sasa.ognjanovic@jppeu.rs
Sajt: www.jppeu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RESAVICA
35237 RESAVICA
PETRA ŽALCA 2

JAVNO PREDUZEĆE ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLJA

CENTRALA: (035) 627-722
E-mail: javne-nabavke@jppeu.rs
Sajt: www.jppeu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RUDNIK KOVIN
26220 KOVIN
CARA LAZARA 85

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PODVODNU EKSPLOATACIJU UGLJA AD
PROIZVODNJA, VELEPRODAJA I MALOPRODAJA UGLJA I ŠLJUNKA

DIREKCIJA: (013) 741-173
E-mail: office@rudnikkovin.rs
Sajt: www.rudnikkovin.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TERMOELEKTRANE I KOPOVI KOSTOLAC
12208 KOSTOLAC
NIKOLE TESLE 5-7

OGRANAK JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD
PROIZVODNJA ELEKTRIČNE I TOPLOTNE ENERGIJE I UGLJA

CENTRALA: (012) 242-766
E-mail: kabinet@te-ko.rs
Sajt: www.eps.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: