ABM INTERNATIONAL
11000 BEOGRAD
KRUNSKA 5/1

DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE DOO


TELEFON: (011) 3231-125
E-mail: office@abm.co.rs
Sajt: www.abm.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DEEP RESEARCH
11000 BEOGRAD
TERAZIJE 16

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

MOBILNI TELEFON: 062 1606-246

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FLOGOPIT
11070 BEOGRAD
BULEVAR MIHAJLA PUPINA 10-A/16

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

TELEFON: (011) 3118-121

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RESAVICA
35237 RESAVICA
PETRA ŽALCA 2

JAVNO PREDUZEĆE ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLJA

CENTRALA: (035) 627-722
E-mail: javne-nabavke@jppeu.rs
Sajt: www.jppeu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TETHYAN RESOURCES
11000 BEOGRAD
BOKELJSKA 7

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO


Sajt: www.tethyan-resources.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: