AMBULANTA
22232 DIVOŠ
PINKIJEVA 62

ZDRAVSTVENI CENTAR SREMSKA MITROVICA

TELEFON: (022) 661-160

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PINKI
22232 DIVOŠ
PINKIJEVA 1

DRUŠTVENO POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE SREMSKA MITROVICA, RJ DIVOŠ-ČALAMA

TELEFON: (022) 661-110

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
22232 DIVOŠ
LEKINA 1

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA DIVOŠ

TELEFON: (022) 661-119
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: