DOM ZDRAVLJA SREMSKA MITROVICA
22247 SREMSKA RAČA
TRG 10. MARTA 1

AMBULANTA SREMSKA RAČA

TELEFON: (022) 667-815

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

EKONOMIK IMPEX
22247 SREMSKA RAČA
JARAČKI PUT 10

DOO ZA TRGOVINU, ŠPEDICIJU I TRANSPORT SREMSKA MITROVICA

TELEFON: (022) 639-079

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
22247 SREMSKA RAČA
PIONIRSKA 12

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA SREMSKA RAČA

TELEFON: (022) 667-819
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PRO TEAM
22247 SREMSKA RAČA
BOSUTSKI PUT BB

PREDUZEĆE ZA MEĐUNARODNI TRANSPORT I ŠPEDICIJU DOO BEOGRAD-DOBANOVCI, ISPOSTAVA SREMSKA RAČA

TELEFON: (022) 667-505
E-mail: sremskaraca@tproteam.com
Sajt: www.tproteam.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UPRAVA CARINA MINISTARSTVA FINANSIJA I PRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE
22247 SREMSKA RAČA
GRANIČNI PRELAZ

CARINSKA ISPOSTAVA SREMSKA RAČA

TELEFON: (022) 667-858
Sajt: www.carina.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: