AGROCORN
24213 ĐURĐIN
BAČVANSKA 3

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

TELEFON: (024) 4768-081
E-mail: agrocorn2008@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR
24213 ĐURĐIN
VLADIMIRA NAZORA 43TELEFON: (024) 768-035

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
24213 ĐURĐIN
BORISA KIDRIČA 15

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA ĐURĐIN

TELEFON: (024) 768-000
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZDRAVSTVENA AMBULANTA
24213 ĐURĐIN
BORISA KIDRIČA 23TELEFON: (024) 768-004

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: