MINELA
34227 BATOČINA
KRALJA PETRA I 62

SZTR ZA PROIZVODNJU OSVEŽAVAJUĆIH PIĆA, TRGOVINU I JAVNI PREVOZ STVARI

TELEFON: (034) 6842-808

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE
34227 BATOČINA
KARAĐORĐEV TRG 1

ISPOSTAVA BATOČINA

TELEFON: (034) 6841-551
Sajt: www.nsz.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

NIKOLA TESLA
34227 BATOČINA
KRALJA MILANA OBRENOVIĆA BB

SREDNJA ŠKOLA

TELEFON: (034) 6841-038

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OPTIKA MAJA
34227 BATOČINA
KRALJA PETRA 35

SZR KRAGUJEVAC, PJ BATOČINA
KOMPJUTERSKO ODREĐIVANJE DIOPTRIJE I IZRADA DIOPTRIJSKIH NAOČARA

MOBILNI TELEFON: 065 6763-548

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OPŠTINA BATOČINA
34227 BATOČINA
KRALJA PETRA I 32TELEFON: (034) 6842-118
E-mail: opstinabatocina@gmail.com
Sajt: www.sobatocina.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POLIPAK
34227 BATOČINA
KRALJA MILANA OBRENOVIĆA BB

DOO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE
PAPIRNA I POLIETILENSKA KONFEKCIJA: TOALET PAPIR, UBRUSI, PAPIRNE MARAMICE, SALVETE, KESE ZA DOMAĆINSTVO, KESE UKRASNE, KESE ZA SMEĆE, RUKAVICE

TELEFON/TELEFAKS: (034) 6843-120
E-mail: prodaja@polipak.co.rs
Sajt: www.polipak.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PORESKA UPRAVA MINISTARSTVA FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
34227 BATOČINA
KRALJA PETRA I 37

EKSPOZITURA BATOČINA

TELEFON: (034) 6841-035
Sajt: www.poreskauprava.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
34227 BATOČINA
KARAĐORĐEV TRG 4

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA BATOČINA

TELEFON: (034) 6843-070
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
34227 BATOČINA
KARAĐORĐEV TRG 5

FILIJALA ZA ŠUMADIJSKI OKRUG, ISPOSTAVA BATOČINA I LAPOVO

TELEFON: (034) 6843-080
Sajt: www.rfzo.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
34227 BATOČINA
KRALJA PETRA I 37

SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI BATOČINA

TELEFON/TELEFAKS: (034) 6841-452
E-mail: skn.batocina@rgz.gov.rs
Sajt: www.rgz.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SRBIJAŠUME
34227 BATOČINA
ROGOTSKA BB

JAVNO PREDUZEĆE ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA BEOGRAD, ŠUMSKO GAZDINSTVO KRAGUJEVAC, ŠUMSKA UPRAVA BATOČINA

TELEFON: (034) 6841-448
Sajt: www.srbijasume.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

STRAŽEVICA
34227 BATOČINA
KNEZA MILOŠA OBRENOVIĆA 28

DOO ZA PROIZVODNJU GRAĐEVINSKOG MATERIJALA
VAĐENJE I PRERADA KAMENA ZA NISKOGRADNJU

TELEFON: (034) 6842-233

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VETERINARSKA STANICA LAPOVO
34227 BATOČINA
14. OKTOBAR 2/I

DOO ZA VETERINARSKE AKTIVNOSTI LAPOVO, VETERINARSKA AMBULANTA BATOČINA

TELEFON: (034) 6841-744
Sajt: www.vslapovo.weebly.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA BATOČINA
34227 BATOČINA
KRALJA PETRA PRVOG 74TELEFON: (034) 842-355

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZONA N
34227 BATOČINA
ŽIROVNICA BB

SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA
SERVIS, REMONT I ODRŽAVANJE LIFTOVA

MOBILNI TELEFON: 063 7729-685

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: