OPŠTINA OSEČINA
14253 OSEČINA
KARAĐORĐEVA 78TELEFON: (014) 451-130
E-mail: soosecina@mts.rs
Sajt: www.osecina.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OSEČINA
14253 OSEČINA
PERE JOVANOVIĆA KOMIRIĆANCA 33

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

TELEFON: (014) 3451-847

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PODGORINA FRUCHT
14253 OSEČINA
PERE JOVANOVIĆA KOMIRIĆANCA 27

DOO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU UVOZ-IZVOZ

TELEFON: (014) 3451-165
E-mail: info@podgorina.com
Sajt: www.gruenewald-international.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POLJOSEME
14253 OSEČINA
KARAĐORĐEVA 136

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DOO

TELEFON: (014) 451-327

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PORESKA UPRAVA MINISTARSTVA FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
14253 OSEČINA
KARAĐORĐEVA 114

EKSPOZITURA OSEČINA

TELEFON: (014) 451-240
Sajt: www.poreskauprava.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
14253 OSEČINA
BRAĆE NEDIĆA 1

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA OSEČINA

TELEFON: (014) 294-057
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PREKRŠAJNI SUD U VALJEVU
14253 OSEČINA
KARAĐORĐEVA 78

ODELJENJE U OSEČINI

TELEFON: (014) 451-326
E-mail: prsudosecina@open.telekom.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RAĐEVINA DRVO
14253 OSEČINA
KOMIRIĆ BB

SZTR IZGRADNJA POLJOPRIVREDNIH OBJEKATA OD DRVENE GRAĐE, PROIZVODNJA I PRODAJA BAGREMOVIH STUBOVA SVIH DIMENZIJA, PRODAJA OGREVNOG DRVETA I REZANE GRAĐE

MOBILNI TELEFON: 060 0456-558
E-mail: gpopovic30@yahoo.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
14253 OSEČINA
KARAĐORĐEVA 114

FILIJALA ZA KOLUBARSKI OKRUG, ISPOSTAVA OSEČINA

TELEFON: (014) 451-347
Sajt: www.rfzo.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
14253 OSEČINA
KARAĐORĐEVA 117

SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI OSEČINA

INFO TELEFON: (011) 6355-600
Sajt: www.rgz.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SIMEX TAS
14253 OSEČINA
BOLNIČKA 9

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE DOO
TERMOIZOLACIJA MINERALNOM VUNOM I LIMOM

TELEFON: (014) 452-355
E-mail: simexosecina@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SIMIĆ VOĆE PLUS
14253 OSEČINA
GORNJE CRNILJEVO

OSTALA PRERADA I KONZERVISANJE VOĆA I POVRĆA
PROIZVODNJA SUŠENOG VOĆA

MOBILNI TELEFON: 069 1320-405
E-mail: simicvocedoo@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TAMPON PRINT 014
14253 OSEČINA
BOLNIČKA 9-B

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
TAMPON ŠTAMPA, RAVNA I OKRUGLA, MAŠINE I BOJE, KLIŠEI

TELEFON: (014) 451-532
E-mail: tamponprint@mts.rs
Sajt: www.tamponprint.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TELEKOM SRBIJA
14253 OSEČINA
KARAĐORĐEVA 76

AD PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE BEOGRAD, POSLOVNICA OSEČINA

SERVIS ZA PRIJAVU SMETNJI I KORISNIČKU PODRŠKU: (014) 19-771
Sajt: www.telekom.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TERMOPLASTING
14253 OSEČINA
OSTRUŽANJSKI PUT 27

DOO ZA INŽENJERING I PROIZVODNJU REZERVOARA I OSTALIH ELEMENATA OD PLASTIČNIH MASA

TELEFON: (014) 452-257
E-mail: office@termoplasting.com
Sajt: www.termoplasting.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: