NAŠ MED
34210 RAČA (KRAGUJEVAČKA)
KARAĐORĐEVA 48

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
POGON ZA PRIKUPLJANJE MEDA PČELARA SPOS-A


E-mail: nasmed.rs@gmail.com
Sajt: www.spos.info

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OPŠTINA RAČA
34210 RAČA (KRAGUJEVAČKA)
KARAĐORĐEVA 48TELEFON: (034) 751-175
E-mail: opstina@raca.rs
Sajt: www.raca.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OSNOVNA ŠKOLA KARAĐORĐE
34210 RAČA (KRAGUJEVAČKA)
KARAĐORĐEVA 102TELEFON/TELEFAKS: (034) 751-251
E-mail: oskarraca@gmail.com
Sajt: www.oskaradjordjeraca.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OSNOVNI SUD U KRAGUJEVCU
34210 RAČA (KRAGUJEVAČKA)
KARAĐORĐEVA 48

SUDSKA JEDINICA U RAČI

TELEFON: (034) 751-195

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PORESKA UPRAVA MINISTARSTVA FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
34210 RAČA (KRAGUJEVAČKA)
KARAĐORĐEVA 48

EKSPOZITURA RAČA

TELEFON: (034) 751-354
Sajt: www.poreskauprava.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
34210 RAČA (KRAGUJEVAČKA)
KARAĐORĐEVA 26

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA RAČA

TELEFON: (034) 751-222
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PREKRŠAJNI SUD U KRAGUJEVCU
34210 RAČA (KRAGUJEVAČKA)
KARAĐORĐEVA 4

ODELJENJE U RAČI

TELEFON/TELEFAKS: (034) 751-278
E-mail: racaprek@open.telekom.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PRIMDEX COMPANY
34210 RAČA (KRAGUJEVAČKA)
ADROVAC BB

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU DRVENE AMBALAŽE DOO
KABLOVSKA AMBALAŽA, SANDUUČASTA I PALETNA, PROIZVODNJA PARKETA, BRODSKOG PODA I LAMPERIJE

TELEFON: (034) 751-396

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RAČA
34210 RAČA (KRAGUJEVAČKA)
KARAĐORĐEVA 53

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU VODE I ODRŽAVANJE ČISTOĆE U GRADU

DIREKTOR: (034) 751-221

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RAČA-PROMET
34210 RAČA (KRAGUJEVAČKA)
KRALJA PETRA PRVOG 20

DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE DOO

TELEFON/TELEFAKS: (034) 751-044
E-mail: racapromet@nadlanu.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RAČAKOOP
34210 RAČA (KRAGUJEVAČKA)
KRALJA PETRA I BB

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DOO

TELEFON: (034) 752-916

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
34210 RAČA (KRAGUJEVAČKA)
SLOBODANA MAUZERA 55

FILIJALA ZA ŠUMADIJSKI OKRUG, ISPOSTAVA RAČA

TELEFON: (034) 751-017
Sajt: www.rfzo.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
34210 RAČA (KRAGUJEVAČKA)
KARAĐORĐEVA 44

SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI RAČA

INFO TELEFON: (011) 6355-600
Sajt: www.rgz.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RIOS
34210 RAČA (KRAGUJEVAČKA)
KARAĐORĐEVA 58

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU NA VELIKO I MALO I POSREDOVANJE DOO

TELEFON/TELEFAKS: (034) 752-189
E-mail: riosstepa@ptt.rs
Sajt: www.zlatnapcela-rios.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TELEKOM SRBIJA
34210 RAČA (KRAGUJEVAČKA)
KARAĐORĐEVA 26

AD PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE BEOGRAD, POSLOVNICA RAČA

SERVIS ZA PRIJAVU SMETNJI I KORISNIČKU PODRŠKU: (034) 19-771
Sajt: www.telekom.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: