NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE
23330 NOVI KNEŽEVAC
CARA DUŠANA 9

ISPOSTAVA NOVI KNEŽEVAC

TELEFON: (0230) 81-413
Sajt: www.nsz.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

NEOSERVIS
23330 NOVI KNEŽEVAC
KARAĐORĐEVA 198

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
MOTORNA ULJA, MAZIVA I AUTO KOZMETIKA

TELEFON/TELEFAKS: (0230) 383-297
E-mail: info@neoservis.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OPŠTINA NOVI KNEŽEVAC
23330 NOVI KNEŽEVAC
KRALJA PETRA I KARAĐORĐEVIĆA 1TELEFON: (0230) 82-055
E-mail: nacelnik@noviknezevac.rs
Sajt: www.noviknezevac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OSNOVNI SUD U KIKINDI
23330 NOVI KNEŽEVAC
TRG MOŠE PIJADE 11

SUDSKA JEDINICA U NOVOM KNEŽEVCU

TELEFON: (0230) 82-073

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PORESKA UPRAVA MINISTARSTVA FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
23330 NOVI KNEŽEVAC
KRALJA PETRA I KARAĐORĐEVIĆA 1

EKSPOZITURA NOVI KNEŽEVAC

TELEFON: (0230) 83-587
Sajt: www.poreskauprava.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
23330 NOVI KNEŽEVAC
KRALJA PETRA I 8

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA NOVI KNEŽEVAC

TELEFON: (0230) 82-840
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PREKRŠAJNI SUD U KIKINDI
23330 NOVI KNEŽEVAC
TRG MOŠE PIJADE 11

ODELJENJE SUDA U NOVOM KNEŽEVCU

TELEFON: (0230) 81-686
E-mail: szpnk@knezevac.net
Sajt: www.ki.pk.sud.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RCM
23330 NOVI KNEŽEVAC
KARAĐORĐEVA 198

DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU DOO

TELEFON: (0230) 82-570

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
23330 NOVI KNEŽEVAC
KRALJA PETRA I KARAĐORĐEVIĆA 53

FILIJALA ZA SEVERNO-BANATSKI OKRUG, ISPOSTAVA NOVI KNEŽEVAC

TELEFON: (0230) 851-827
Sajt: www.rfzo.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
23330 NOVI KNEŽEVAC
KRAQLJA PETRA I KARAĐORĐEVIĆA 65

SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI NOVI KNEŽEVAC

INFO TELEFON: (011) 6355-600
Sajt: www.rgz.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RIBAR
23330 NOVI KNEŽEVAC
SVETOZARA MILETIĆA 25

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO, U SASTAVU MATIJEVIĆ GRUPE
MREŠĆENJE I UZGOJ RIBE

TELEFON: (0230) 82-845
E-mail: ribarnk@gmail.com
Sajt: www.matijevic.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJSKE BOLESTI SVETI VRAČEVI NOVI KNEŽEVAC
23330 NOVI KNEŽEVAC
KRALJA PETRA I KARAĐORĐEVIĆA 85TELEFON: (0230) 83-000

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TRANS-TRADE
23330 NOVI KNEŽEVAC
KARAĐORĐEVA 41

DOO PREDUZEĆE ZA EXPORT-IMPORT, PREVOZ ROBE U UNUTRAŠNJEM I SPOLJNOM SAOBRAĆAJU I TRGOVINU GRAĐEVINSKIM MATERIJALOM

TELEFON: (0230) 83-589

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TRANSPORT
23330 NOVI KNEŽEVAC
KARAĐORĐEVA 198

HOLDING AD ZA TRANSPORT, PROIZVODNJU I DRUGE PRIVREDNE USLUGE U STEČAJU

CENTRALA: (0230) 81-155

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UGOPROM
23330 NOVI KNEŽEVAC
ŽARKA ZRENJANINA 12

AD ZA USLUGE I PROMET

TELEFON/TELEFAKS: (0230) 83-025

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: