NIGAL
21131 PETROVARADIN
BOŽIDARA ADŽIJE 1-A

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU ENERGETSKIH MAŠINA I UREĐAJA DOO
PROIZVODNJA TERMO ENERGETSKIH I PROCESNIH POSTROJENJA U POLJOPRIVREDNOJ I PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI

TELEFON: (021) 526-850
E-mail: nigal.office@gmail.com
Sajt: www.nigal.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

NIVAL
21131 PETROVARADIN
RELJKOVIĆEVA 52-A

DOO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE

TELEFON: (021) 6433-742

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

NORTH SYSTEM
21131 PETROVARADIN
RELJKOVIĆEVA 52-A

DOO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, POSREDOVANJE I USLUGE
PRODAJA APARATA IZ OBLASTI FIZIKALNE MEDICINE, SPORTSKE MEDICINE I REHABILITACIJE

TELEFON: (021) 6434-188
E-mail: info@north-system.com
Sajt: www.north-system.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

NUMERO UNO TRAVICA
21131 PETROVARADIN
PRERADOVIĆEVA 2

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
RESTORAN NACIONALNE KUHINJE

TELEFON: (021) 431-989

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ORANGE TRANS
21131 PETROVARADIN
KARLOVAČKI DRUM 18

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
USLUGE DRUMSKOG PREVOZA ROBE


TELEFON/TELEFAKS: (021) 6430-423
Sajt: www.orangetransdoo.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PANONIJAŠPED
21131 PETROVARADIN
BOŽIDARA ADŽIJE 1-A

DOO PREDUZEĆE ZA MEĐUNARODNU ŠPEDICIJU

TELEFON: (021) 4759-944
E-mail: manager@panonijasped.co.rs
Sajt: www.panonijasped.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PETROL
21131 PETROVARADIN
RAČKOG BB

DOO DRUŠTVO ZA TRGOVINU NAFTOM I NAFTNIM DERIVATIMA BEOGRAD, BENZINSKA STANICA PETROVARADIN

TELEFON: (021) 6432-663
Sajt: www.petrol.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PETROVARADIN
21131 PETROVARADIN
PRERADOVIĆEVA 44

GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE DOO ZA ZAVRŠNE ZANATSKE RADOVE U GRAĐEVINARSTVU

TELEFON: (021) 431-264

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POBEDA PETROVARADIN
21131 PETROVARADIN
RADE KONČARA 1

OGRANAK MK HOLDING DOO BEOGRAD

TELEFON: (021) 6431-386
Sajt: www.pobeda.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POBEDA ROTAPRINT
21131 PETROVARADIN
RADE KONČARA 1

DOO PREDUZEĆE ZA SPOLJNU TRGOVINU I PROMET ROBA I USLUGA NA VELIKO
GRAFIČKA OPREMA, OFSET MAŠINE, KOPIR RAMOVI, GRAFIČKI NOŽEVI

TELEFON: (021) 6431-808

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POBEDA-METALAC
21131 PETROVARADIN
RADE KONČARA 1

AD ZA MAŠINSKU OBRADU METALA

TELEFAKS: (021) 6433-144

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POBEDA-ZARA
21131 PETROVARADIN
RADE KONČARA 1

AD ZA RADNO OSPOSOBLJAVANJE I ZAPOŠLJAVANJE INVALIDA

TELEFON: (021) 6433-249

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PORESKA UPRAVA MINISTARSTVA FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
21131 PETROVARADIN
NIKOLAJEVSKA 2

FILIJALA PETROVARADIN

TELEFON: (021) 4720-376
Sajt: www.poreskauprava.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
21131 PETROVARADIN

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA PETROVARADIN

BEOGRADSKA 19: (021) 6433-147
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: