OPŠTINA ODŽACI
25250 ODŽACI
KNEZA MIHAILA 24TELEFON: (025) 466-000
E-mail: protokol@odzaci.rs
Sajt: www.odzaci.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OPŠTINSKI ODBOR CRVENOG KRSTA
25250 ODŽACI
ŽELJEZNIČKA 32TELEFON: (025) 5742-235

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OSNOVNI SUD U SOMBORU
25250 ODŽACI
SOMBORSKA 21

SUDSKA JEDINICA U ODŽACIMA

CENTRALA: (025) 5743-212
Sajt: www.so.os.sud.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PAPIRUS
25250 ODŽACI
SOMBORSKI PUT BB

DOO GRAFIČKO PREDUZEĆE

TELEFON: (025) 5743-551

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PEJTON
25250 ODŽACI
MILOŠA OBILIĆA 21

AGENCIJA ZA MARKETING I USLUGE

TELEFON: (025) 5746-855

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POLINS
25250 ODŽACI
IVE LOLE RIBARA BB

DOO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE
PRERADA PLASTIČNIH MASA I PROIZVODNJA PREDMETA ZA UPOTREBU U POVRTARSTVU I VOĆARSTVU

TELEFON: (025) 5744-530
E-mail: polins@mts.rs
Sajt: www.polins.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POLJOSTROJ
25250 ODŽACI
KARAĐORĐEVA 34

AD INDUSTRIJA MAŠINA I OPREME

TELEFON: (025) 5742-926
Sajt: www.poljostroj.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PORESKA UPRAVA MINISTARSTVA FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
25250 ODŽACI
JURIJA GAGARINA 21

FILIJALA ODŽACI

TELEFON: (025) 5743-265
Sajt: www.poreskauprava.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
25250 ODŽACI
SOMBORSKA 29

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA ODŽACI

TELEFON: (025) 5743-961
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PREKRŠAJNI SUD U SOMBORU
25250 ODŽACI
SOMBORSKA 21

ODELJENJE SUDA U ODŽACIMA

TELEFON: (025) 5742-557

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PRO-X BRONTO
25250 ODŽACI
TANASKA RAJIĆA 25

DOO PREDUZEĆE ZA TRGOVINU OPREME ZA PRERADU ZRNA I OSTATAKA BIOMASE

TELEFON: (025) 5746-240
E-mail: office@pro-x.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
25250 ODŽACI
SOMBORSKA 32

FILIJALA SOMBOR, SLUŽBA FILIJALE ODŽACI

TELEFON: (025) 5742-169
Sajt: www.pio.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
25250 ODŽACI
SOMBORSKA 34

FILIJALA ZA JUŽNO-BANATSKI OKRUG, ISPOSTAVA ODŽACI

TELEFON: (025) 5742-671
Sajt: www.rfzo.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
25250 ODŽACI
KNEZA NIHAILA 24

SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI ODŽACI

INFO TELEFON: (011) 6355-600
Sajt: www.rgz.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SAOBRAĆAJ
25250 ODŽACI
SOMBORSKA 2

AD ZA PREVOZ PUTNIKA, TURIZAM, TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO, REMONT DRUMSKIH MOTORNIH VOZILA I OBUKU VOZAČA

TELEFON: (025) 5743-304

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: