JOCA VET
19370 BOLJEVAC
ĐORĐA SIMEONOVIĆA 42

VETERINARSKA STANICA DOO

TELEFON: (030) 463-304

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KOMERCIJALNA BANKA
19370 BOLJEVAC
KRALJA ALEKSANDRA 20/2

AD BEOGRAD, EKSPOZITURA BOLJEVAC

TELEFON: (030) 461-610
Sajt: www.kombank.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KULTURNO OBRAZOVNI CENTAR BOLJEVAC
19370 BOLJEVAC
KNEZA MILOŠA 4TELEFON/TELEFAKS: (030) 463-737
E-mail: kocboljevac@mts.rs
Sajt: www.kocboljevac.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE
19370 BOLJEVAC
KRALJA ALEKSANDRA 5

ISPOSTAVA BOLJEVAC

TELEFON: (030) 461-353
Sajt: www.nsz.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OBELEŽAVANJE
19370 BOLJEVAC
KRALJA PETRA I 8

ZANATSKA RADNJA , ODRŽAVANJE I OPRAVKA MOTORNIH VOZILA I OSTALE USLUGE

MOBILNI TELEFON: 063 7725-803

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OPŠTINA BOLJEVAC
19370 BOLJEVAC
KRALJA ALEKSANDRA 24TELEFON: (030) 463-412
E-mail: nacelnikou@opstinaboljevac.rs
Sajt: www.boljevac.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OSNOVNI SUD U ZAJEČARU
19370 BOLJEVAC
SOLUNSKIH BORACA 1

SUDSKA JEDINICA BOLJEVAC

TELEFON: (030) 463-302
E-mail: sudboljevac@ptt.rs
Sajt: www.zajecar.sudovi.net

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PORESKA UPRAVA MINISTARSTVA FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
19370 BOLJEVAC
IVKA ĆALOVIĆA 4

OJ BOLJEVAC

TELEFON: (030) 463-757
Sajt: www.poreskauprava.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
19370 BOLJEVAC
KNEZA MILOŠA 2

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA BOLJEVAC

TELEFON: (030) 463-600
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PREKRŠAJNI SUD U ZAJEČARU
19370 BOLJEVAC
SOLUNSKIH BORACA 1

ODELJENJE SUDA U BOLJEVCU

TELEFON: (030) 463-534
E-mail: prekboljevac@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
19370 BOLJEVAC
DRAGIŠE PETROVIĆA 43

FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG, ISPOSTAVA BOLJEVAC

TELEFON: (030) 463-310
Sajt: www.rfzo.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
19370 BOLJEVAC
KRALJA ALEKSANDRA 10

SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI BOLJEVAC

TELEFON: (030) 463-630
E-mail: skn.boljevac@rgz.gov.rs
Sajt: www.rgz.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RESAVICA
19370 BOLJEVAC
BOGOVINA BB

JAVNO PREDUZEĆE ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLJA RESAVICA, RUDNIK MRKOG UGLJA BOGOVINA

TELEFON: (030) 460-406
E-mail: sasa.stevanovic@jppeu.rs
Sajt: www.jppeu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RTANJ
19370 BOLJEVAC
KRALJA ALEKSANDRA 17

DEČJE ODMARALIŠTE

TELEFON: (030) 461-883

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

STIL
19370 BOLJEVAC
MILANA COJIĆA 11

SAMOSTALNA ZANATSKA TRGOVINSKA RADNJA

TELEFON: (030) 461-520

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: