POŠTA SRBIJE
22410 PEĆINCI
SLOBODANA BAJIĆA 8

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA PEĆINCI

TELEFON: (022) 600-709
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PREKRŠAJNI SUD U RUMI
22410 PEĆINCI
ŠKOLSKA 5

ODELJENJE SUDA U PEĆINCIMA

TELEFON: (022) 2436-025
E-mail: oozp.pecinci@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PUTEVI OPŠTINE PEĆINCI
22410 PEĆINCI
SLOBODANA BAJIĆA 5

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

TELEFON: (022) 400-735
E-mail: saobracaj@pecinci.org

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
22410 PEĆINCI
JOVANA NEGUŠEVIĆA 7

FILIJALA ZA SREMSKI OKRUG, ISPOSTAVA PEĆINCI

TELEFON: (022) 2436-540
Sajt: www.rfzo.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
22410 PEĆINCI
ŠKOLSKA 5

SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI PEĆINCI

INFO TELEFON: (011) 6355-600
Sajt: www.rgz.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SAVA
22410 PEĆINCI
SLOBODANA BAJIĆA 5

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

TELEFON: (022) 2436-510
E-mail: info@jkpsava.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SREMSKA TELEVIZIJA
22410 PEĆINCI
JOVE NEGOŠEVIĆA 1

DOO REGIONALNA TELEVIZIJA ŠID, REDAKCIJA PEĆINCI

TELEFON: (022) 436-026
Sajt: www.sremska.tv

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SUNOKO
22410 PEĆINCI
ORAČKO POLJE BB

DOO ZA PROIZVODNJU ŠEĆERA I TRGOVINU U SASTAVU MK GROUP BEOGRAD, ŠEĆERANA PEĆINCI

TELEFON: (021) 4878-175
Sajt: www.sunoko.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VENAC
22410 PEĆINCI
SLOBODANA BAJIĆA 12

VETERINARSKA STANICA VETNET PLUS
22410 PEĆINCI
PEĆINCI 15

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO PEĆINCI

TELEFON: (022) 2436-150

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VODOVOD I KANALIZACIJA
22410 PEĆINCI
JOVE NEGUŠEVIĆA 1

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

CENTRALA: (022) 2435-174
E-mail: office@vikpecinci.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: